Ułatwienia dostępu

3. Niedziela po Epifanii   
Ps 86, 1-2.5-11 Rz 1, 13-17 Mt 8, 5-13
Kazanie: 2 Krl 5, 1-19

 1. Nabożeństwo w niedzielę, 28 stycznia 2024 r., rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
 2. W związku z rozpoczynającymi się jutro feriami zimowymi, następne zajęcia Szkoły Niedzielnej odbędą się w niedzielę, 4 lutego 2024 r.
 3. Diakonia dyżuruje w środę, 24 stycznia, w godz. 10.00-12.00.
 4. Próba naszego Chóru odbędzie się w piątek, 26 stycznia, o godz. 18.00 w sali parafialnej.
 5. Spotkanie z cyklu „Południe z Biblią”, w związku z wyjazdem proboszcza do Pragi na seminarium teologiczne odbędzie się w środę, 31 stycznia o godz. 12.00. 
 6. Studium biblijne rozpocznie się w środę, 24 stycznia, o godz. 18.00 a zajęcia dotyczące nauki naszego Kościoła i medytacje chrześcijańskie rozpoczną się o godz. 19.00. 
 7. W dniach 18-25 stycznia 2023 r. odbywa się kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego hasłem są słowa: „Będziesz miłował Pana, swego Boga…a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10, 27). Nabożeństwa odbywają się w kościołach zgromadzonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w kościołach rzymskokatolickich stolicy. Programy nabożeństw dostępne są w kościele, w holu parafii i na stronie internetowej i FB naszej parafii.
 8. W związku z udziałem proboszcza w nabożeństwach ekumenicznych i wyjazdem do Pragi na seminarium teologiczne, w czwartki, 18 i 25 stycznia, spotkania z cyklu „Wieczór z Biblią” nie odbędą się. Następne spotkanie odbędzie się w czwartek, 1 lutego 2024 r. Dotychczasowe Spotkania z Biblią można obejrzeć na parafialnym kanale YouTube.  
 9. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w sobotę, 3 lutego, o godz. 10.30. 
 10. Na parafialnym kanale YouTube, w nowej playliście: Parafie KER w Polsce można obejrzeć filmy prezentujące te mniej i bardziej znane parafie naszego Kościoła. Dostępna jest już opowieść o parafii w Pstrążnej, Strzelinie, Żychlinie i Bełchatowie a wkrótce ukażą prezentacje kolejnych zborów. Autorami filmów są Elżbieta i Wojciech Baranowie.
 11. Zachęcamy również do odnowienia prenumeraty naszego kwartalnika JEDNOTA na 2024 rok. Cena 1 egz. 15 zł, roczna prenumerata 60 zł.
 12. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 1.053,00 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 21.01.2024”. Posiadamy również terminal płatniczy, przy pomocy którego łatwiej dokonać kolekty przy wyjściu z kościoła.
 13. Stan Funduszu Uchodźca wynosi: do tej pory wpłacono 110.070,31 zł i 235 Euro, wykorzystano 99.599,49 zł. Pozostało 10.470,47 zł oraz 235 Euro. 

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. 
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna:
12.00-20.00 - poniedziałek, środa; 12.00-16.00 - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.