Ułatwienia dostępu

2. Niedziela przed Postem   
Ps 119, 89-92.103-15.116     Iz 55, 6-12a    Hbr 4, 12-13
Kazanie: Mk 4, 26-29

  1. Nabożeństwo w niedzielę, 11 lutego 2024 r., rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Nabożeństwo wieczorne odbędzie się za tydzień, 11 lutego, o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodziejka świecka Ewa Jóźwiak.
  2. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
  3. Diakonia dyżuruje w środę, 7 lutego, w godz. 10.00-12.00.
  4. Próba naszego Chóru odbędzie się w piątek, 9 lutego, o godz. 18.00 w sali parafialnej.
  5. W środę, 7 lutego, spotkanie z cyklu „Południe z Biblią” odbędzie się, o godz. 12.00, studium biblijne rozpocznie się o godz. 18.00 a zajęcia dotyczące nauki naszego Kościoła i medytacje chrześcijańskie rozpoczną się o godz. 19.00.
  6. Spotkanie z cyklu „Wieczór z Biblią” odbędzie się w czwartek, 8 lutego 2024 r. Dotychczasowe Spotkania z Biblią można obejrzeć na parafialnym kanale YouTube.
  7. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w sobotę, 10 lutego, o godz. 10.30.
  8. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 759 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 4. 02. 2024”. Posiadamy również terminal płatniczy, przy pomocy którego łatwiej dokonać kolekty przy wyjściu z kościoła.
  9. Stan Funduszu Uchodźca wynosi: do tej pory wpłacono 112.984,82 zł i 235 Euro, wykorzystano 100.099,84 zł. Pozostało 12.884,98 zł oraz 235 Euro. 

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. 
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

 

 


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna:
12.00-20.00 - poniedziałek, środa; 12.00-16.00 - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.