Ułatwienia dostępu

1. Niedziela po Epifanii   
Ps 89, 2-5.27-30     Iz 42, 1-9    Mt 3, 13-17          
Kazanie: 1 Kor 1, 26-31

 1. Nabożeństwo w niedzielę, 14 stycznia 2024 r., rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. 
 2. Nabożeństwo wieczorne 14 stycznia 2024 r. o godz. 19:00 poprowadzą kaznodzieje świeccy Ewa Jóźwiak i Władysław Scholl.
 3. Dzisiaj, w niedzielę 7 stycznia 2024 r. nasz Ekumeniczny Chór Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie zaśpiewa kolędy w rzymskokatolickim kościele św. Augustyna przy ul. Nowolipki 18. Koncert rozpocznie się o godz. 14.00. Zaś w sobotę, 13 stycznia 2024 r. nasz Chór zaśpiewa w naszym kościele koncert kolęd o godz. 17.00. Na obydwa koncerty serdecznie zapraszamy! 
 4. Comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w poniedziałek, 8 stycznia 2024 r., o godz. 18.00 w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2. Zapraszamy do udziału.
 5. Diakonia dyżuruje w środę, 10 stycznia, w godz. 10.00-12.00.
 6. Próba naszego Chóru odbędzie się w piątek, 5 stycznia, o godz. 18.00 w sali parafialnej.
 7. W środę, 10 stycznia, spotkanie z cyklu „Południe z Biblią”, odbędzie się, o godz. 12.00, studium biblijne rozpocznie się o godz. 18.00 a zajęcia dotyczące nauki naszego Kościoła i medytacje chrześcijańskie rozpoczną się o godz. 19.00. 
 8. W czwartek, 4 stycznia, spotkanie z cyklu „Wieczór z Biblią” odbędzie się o godz. 19.00.
 9. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w sobotę, 13 stycznia, o godz. 10.30. 
 10. Na parafialnym kanale YouTube, w nowej playliście: Parafie KER w Polsce można obejrzeć filmy prezentujące te mniej i bardziej znane parafie naszego Kościoła. Dostępna jest już opowieść o parafii w Pstrążnej, Strzelinie, Żychlinie i Bełchatowie, a wkrótce ukażą prezentacje kolejnych zborów. Autorami filmów są Elżbieta i Wojciech Baranowie.
 11. Zapraszamy do odbioru i nabycia ostatniego numeru JEDNOTY 2023 r., w którym m.in. relacja z ordynacji pastorskiej ks. Marty Borkowskiej, artykuł o Wcieleniu Słowa, kolejne rozważanie biblijne o Dekalogu, relacja ze Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie, tekst o udziale ewangelików reformowanych w powstaniu styczniowym oraz wspomnienie Blanki Świderskiej i Rafała Andrzeja Leszczyńskiego. Są też bieżące wiadomości z Kościoła. Przypominamy również o odnowieniu prenumeraty na 2024 rok. Cena 1 egz. 15 zł, roczna prenumerata 60 zł.
 12. Kolekta świąteczno-noworoczna wyniosła w sumie 3418 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 7. 01. 2024”. Posiadamy również terminal płatniczy, przy pomocy którego łatwiej dokonać kolekty przy wyjściu z kościoła.
 13. Stan Funduszu Uchodźca wynosi: do tej pory wpłacono 109.205,31 zł i 235 Euro, wykorzystano 95.599,49 zł. Pozostało 13.605,47 zł oraz 235 Euro. 

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. 
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna:
12.00-20.00 - poniedziałek, środa; 12.00-16.00 - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.