Ułatwienia dostępu

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Nabożeństwo jest ważną formą kultu w ewangelicyzmie reformowanym. Odbywa się ono w ustalonym miejscu, o oznaczonej porze i ma charakter publiczny. Na nabożeństwo składają się: modlitwy, pieśni – traktowane jako modlitwy śpiewane, publiczne wyznanie wiary (zwykle Apostolskie Wyznanie Wiary), wykład Pisma świętego (kazanie) oraz udzielenie sakramentu, Wieczerzy Pańskiej (Komunii) i/lub Chrztu. Chrzest jest sprawowany w czasie nabożeństwa. W trakcie niedzielnych nabożeństw mogą się również odbywać inne ceremonie kościelne, jak konfirmacja, przyjęcie nowych członków do zboru, rozpoczęcie roku szkolnego i akademickiego, wprowadzenie w urząd Kolegium Kościelnego lub przewodniczącego diakonii lub ordynacja duchownego. Nie są to jednak sakramenty. Błogosławieństwo związku małżeńskiego lub nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbywają się według ustaleń z zainteresowanymi osobami.

Sakrament Wieczerzy Pańskiej odbywa się w parafii warszawskiej w pierwszą niedzielę miesiąca oraz w niektóre święta, jak na przykład w święta Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Wieczerza sprawowana jest pod dwiema postaciami: chleba oraz, według uznania uczestniczącego w Wieczerzy, wina lub wina bezalkoholowego podanego we wspólnym lub oddzielnym naczyniu.

Porządek liturgiczny nabożeństwa wygląda zazwyczaj w następujący sposób: pieśń, introit (fragment z Księgi Psalmów lub innej księgi biblijnej), oddanie chwały Bogu, wyznanie grzechów, modlitwa, czytanie tekstów Pisma świętego, wyznanie wiary, pieśń, kazanie, pieśń, modlitwa (w tym Modlitwa Pańska), błogosławieństwo i pieśń. Kazanie jest zazwyczaj wykładem tekstu biblijnego, a modlitwy nie mają ustalonej formy (z wyjątkiem Modlitwy Pańskiej, modlitwy spowiedniej i komunijnej, choć to też nie jest regułą). Gdy w trakcie nabożeństwa sprawowana jest Wieczerza Pańska, po trzeciej pieśni odbywa się spowiedź powszechna i liturgia eucharystyczna.  

Poniżej można pobrać dwa różniące się nieco od siebie porządki nabożeństwa. Zazwyczaj nabożeństwo poranne sprawowane jest według formy 1, a wieczorne według formy 2.

Do udziału w nabożeństwie zaproszeni są wszyscy, bez względu na wyznanie czy religię.

porządek nabożeństwa - forma 1 pobierz PDF
porządek nabożeństwa - forma 2 pobierz PDF
Wieczerza Pańska pobierz PDF


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45, e-mail: perwarszawa@reformowani.org.pl
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna w czerwcu
9.00-15.00 - poniedziałek - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.