Ułatwienia dostępu

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie przynależy do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (KER) działającego w Polsce na mocy Ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Kościół ewangelicko-reformowany na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej działa jako zorganizowana struktura od połowy XVI w. Należy on do światowej rodziny Kościołów chrześcijańskich wywodzących się ze szwajcarskiego nurtu Reformacji i jest członkiem Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Naszych współwyznawców we Francji nazywano dawniej „hugenotami”, a w kręgu kultury anglosaskiej mówi się o nich „prezbiterianie”. Na nauczanie i organizację Kościoła zasadniczy wpływ wywarły między innymi myśli Jana Kalwina (1509–1564) oraz żyjącego nieco wcześniej Ulricha Zwingliego (1484–1531). Więcej na temat historii naszego Kościoła i teologii ewangelicko-reformowanej znajduje się w Historia zboru warszawskiego, Historia Kościoła w Polsce oraz teologia.

Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład. Kontrolę nad pracą Kolegium Kościelnego sprawuje komisja rewizyjna. Kolegium Kościelne, komisję rewizyjną oraz proboszcza wybiera Ogólne Zgromadzenie Zboru, czyli wszyscy dorośli członkowie parafii opłacający składkę. Więcej informacji o ustroju Kościoła ewangelicko-reformowanego przeczytać można w zakładce demokracja w Kościele

Proboszczem parafii od roku 2008 jest ks. Michał Jabłoński, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ks. Michał Jabłoński został ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie. Zakres obowiązków proboszcza określa wokacja.

W skład Kolegium Kościelnego wchodzą: Wojciech Baran - prezes, Andrzej Matyszkiewicz - wiceprezes, ks. Michał Jabłoński - proboszcz, Patryk Janiak, Dariusz Krysiak, ks. Roman Lipiński, Paulina Osińska, Barbara Rayska, Monika Weber, Monika Polkowska - diakon.

Członkami komisji rewizyjnej są: Tadeusz Kuśmierowski (przewodniczący), Marek Magdziak i Grzegorz Ostaszewski.

Zobacz też: Czytelnia

Zobacz też: Teologia


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45, e-mail: perwarszawa@reformowani.org.pl
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna w czerwcu
9.00-15.00 - poniedziałek - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.