Ułatwienia dostępu

W kancelarii można uregulować szereg spraw administracyjnych takich, jak opłacenie składek parafialnych, uzyskanie stosownego odpisu z księgi chrztów lub ślubów, odpowiednich zaświadczeń, zamówienie wspomnienia lub zakup sprzedawanych wydawnictw.

W parafii (dom zborowy im. Jana Łaskiego) odbywają się zebrania różnych organów oraz cykliczne spotkania.

We wtorki:

18:00 próba chóru Modo Maiorum.

W środy:

11:00-13:00 dyżur warszawskiej Diakonii,
12:00 "Południe z Biblią"
18:00 studium biblijne,
19:00 zajęcia na temat nauki naszego Kościoła.

W piątki:

18:00 – 21:00 – próby Ekumenicznego Chóru Kameralnego PER w Warszawie.

W niedziele:

10:30 nabożeństwo,
10:30 zajęcia Szkoły Niedzielnej
11:30 spotkanie przy herbacie i kawie w parafii,
11:30 dyżury w kancelarii po nabożeństwie i dyżur Diakonii warszawskiej,
19:00 nabożeństwo wieczorne odbywa się w każdą drugą niedzielę miesiąca.

W ciągu roku, w kościele, odbywają się liczne koncerty, a od 2010 roku organizowany jest Cykl Koncertów Organowych.

Dwa razy do roku, jesienią i wiosną, odbywają się Ogólne Zgromadzenia Zboru, czyli zebrania wszystkich członków parafii zwoływane przez Kolegium Kościelne.

Serdecznie zapraszamy zorganizowane grupy i osoby indywidualne do zwiedzania kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie.

Zwiedzanie możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej (telefonicznym, mailowym bądź osobistym). Za zwiedzanie kościoła nie są pobierane żadne opłaty, jednak każda grupa może złożyć ofiarę na potrzeby parafii. Możliwe jest również oprowadzanie po kościele w języku angielskim, niemieckim, francuskim i czeskim.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.