Ułatwienia dostępu

Wydarzenia

Nabożeństwa live


Nabożeństwa nadawane są w każdą niedzielę w godzinach: 10:30 - 12:00

Wieczory z Biblią


Cykl rozważań prowadzonych przez ks. Michała Jabłońskiego

Koncerty organowe


Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych organizowany przez prof. Michała Markuszewskiego

Działalność


W domu zborowym odbywają się zebrania różnych organów oraz cykliczne spotkania.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.