Książka prezentuje dokonania jednego z najwybitniejszych reformatorów ewangelickich XVI wieku - Ulryka Zwingliego (1484-1531). Jest istotnym uzupełnieniem polskojęzycznych publikacji na jego temat. Artykuły zamieszczone w książce posiadają charakter interdyscyplinarny, ukazują wielowymiarowe i różnorodne zainteresowania Helwety. Zasadniczym trzonem publikacji są jednak zagadnienia teologiczne. Przedstawione są w niej osiągnięcia Zwingliego na niwie biblistyki, jego poglądy nt. sakramentologii i etyki, a także polemiki prowadzone z Zwinglim przez teologów jezuickich. W publikacji ukazano także stosunek reformatora do muzyki sakralnej i filozofii.

Redakcja naukowa Rafał Marcin Leszczyński, Ewa Jóźwiak. Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie - Warszawa 2020, stron 176,

Cena: 26,50 zł