14 marzec 2018

Dariusz Hajdukiewicz - ukończył z wyróżnieniem PSM II st w Białymstoku, następnie Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie - Filia w Białymstoku w klasie organów Marii Terleckiej, fortepianu prof. Andrzeja Czemiela, klawesynu Elżbiety Adamczyk i improwizacji organowej prof. Zbigniewa Popielskiego uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W latach 2002-2004 zrealizował specjalistyczne Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego z zakresu muzyki dawnej. Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych mistrzowskich kursach interpretacji, które prowadzili znani organiści m. in.: prof. Guy Bovet (Szwajcaria), prof. Herbert Wulf (Niemcy), prof. Ulrik Spang-Hanssen (Dania), prof. Józef Serafin i prof. Julian Gembalski (Polska) oraz wykładach prowadzonych przez prof. Marka Dyżewskiego (Polska).  Specjalizuje się w problematyce interpretacyjnej twórczości Dietricha Buxtehudego i kompozytorów XVII - wiecznej północnoniemieckiej szkoły organowej oraz w realizacji basso continuo w dziełach oratoryjnych mistrzów baroku a także w realizacji akompaniamentu do chorału gregoriańskiego i oprawy muzycznej Mszy św. rytu trydenckiego. W swoim wszechstronnym repertuarze posiada utwory od muzyki dawnej poprzez literaturę organową baroku, romantyzmu i kompozytorów współczesnych. Na swoich koncertach promuje również twórczość organową Mariana Sawy. Posiada wyjątkową umiejętność perfekcyjnej gry a' vista. Koncertuje jako solista, kameralista i akompaniator na renomowanych międzynarodowych festiwalach w Polsce (ponad 100 miast), w Niemczech, w Danii, na Wyspach Alandzkich, Białorusi, Litwie oraz w Rosji. Ma na swoim koncie prawykonania polskie i europejskie utworów Zbigniewa Popielskiego, Zbigniewa Nowackiego oraz Mariana Sawy. Współpracuje z wieloma solistami, chórami, orkiestrami i instytucjami muzycznymi w Polsce i za granicą m. in. z: Rafaelem Gabrielem Przybyłą - obój (absolwent Royal Academy of Music w Londynie); Krzysztofem Sokołowskim - kontrabas barokowy, viola da gamba; Jolantą Sosnowską - skrzypce barokowe / Wiedeń; Romanem Wiszniowskim - wiolonczela Guarneri z ok. 1700 roku; Philippą Hyde - sopran / Londyn, Anną Wolfinger - sopran, Witoldem Wilgosem - lutnia / teorba, Zespołem Trombastic, Fundacją Pro Anima, Instytutem Polskim w Mińsku, Fundacją Muz&Art. Wielokrotnie nagrywał dla Polskiego Radia Białystok i TVP Białystok. Jest twórcą i od roku 2005 dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie oraz od 2010 roku Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u Św. Alberta w Mońkach. Jest również Jurorem i kierownikiem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku. Jest założycielem i kierownikiem artystycznym Orkiestry Instrumentów Historycznych Baroque Collegium Musicum i Zespołu Muzyki Dawnej Charbel Music Ensemble oraz współtworzy Zespół Musica Silvea Aureae. W 2012 roku Towarzystwo im. Mariana Sawy przyznało mu dyplom „Za szczególną promocję utworów organowych Mariana Sawy” oraz uhonorowało srebrnym medalem Towarzystwa.

Program koncertu:

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Magnificat (BuxWV 204, 1-2)
Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Wariacje chorałowe „Meinen Jesum las ich nicht” (LV1)

Lambert Chaumont (1645-1712)

Rezitativ

Abraham Van den Kerckhoven (1618-1701)

Versus VII.mi Toni

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Aria variata alla maniera italiana BWV 989

John Bennett (1735 1784)

Goergeus Adagio 

Fortunat Pintarić (1798 - 1867)

Pastorale F-dur

MoritzBrosig(1815-1887)

Andante op. 49 nr 4

Theodore Salome(1834-1896)

Cantilene

Ernest Grosjean (1844-1936)

Aria Cantabile

Georgij Muschel (1909-1989) 

Fuga zCyklu 6 utworów na organy