31 marzec 2020

turk oknoW programie:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
            Toccata i Fuga d-moll BWV 565
            Aria „Schafe können sicher weiden“ z kantaty 
            „Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd!“ BWV 208

Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)
            Sonata g-Moll Wq 70/6
                        Allegro moderato – Adagio – Allegro

Georg Ruzitska (1786-1869)
- Fantaisie ou Prélude A-Dur
- Adagio samt fugirtem Nachspiele nach  
- L.v.Beethoven´s 27ten Werke

Rudolf Lassel (1861-1918)
            Preludium i Fuga c-moll op. 1 nr.1

Erich Türk (ur. 1972) studiował organy w „Gh.Dima ”- Akademii Muzycznej w Klużu-Napoce (Rumunia) u Ursuli Philippi oraz na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu u Michaela Radulescu. Jego nauczycielami klawesynu byli Ilton Wjuniski i Gordon Murray. Artysta brał udział w licznych kursach mistrzowskich gry na organach, klawesynie i realizacji basu cyfrowanego w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Portugalii i Rosji. W latach 1995-1999 Erich Türk był muzykiem kościelnym Kościoła ewangelickiego w Mediasch. Obecnie uczy organologii, sztuki historycznych strojów, klawesynu i organów w akademii muzycznej „Gheorghe Dima” w Klużu-Napoce. Koncertował jako organista, klawesysta zespołu barokowego „Transylwania” i innych zespołów w wielu miastach Rumunii, a także w większości krajów europejskich, w Izraelu, Turcji i USA. Kilka jego koncertów zostało nagranych przez różne stacje radiowe i telewizyjne, a także nagrał płyty DVD i 7 płyt CD. Erich Türk jest szczególnie zaangażowany w grę na instrumentach historycznych, dawne praktyki wykonawcze. Regularnie gości na festiwalach muzyki dawnej w Rumunii. Jest również cenionym wykonawcą współczesnej muzyki, w swoim dorobku ma premierowe wykonania utworów rodzimych kompozytorów. Na międzynarodowym konkursie Bachowskim w Brugii w 2000 roku zdobył drugą nagrodę i nagrodę publiczności.