17 sierpień 2020

Program:

Improwizacje organowe na zadane tematy w formach i stylach:

- Preludium, Adagio i Fuga (improwizacja w stylu barokowym)

- 3 opracowania chorałowe w stylu barokowym:

   - w trzygłosie (Cantus firmus w alcie)

   - w czterogłosie (Cantus firmus w sopranie)

   - w czterogłosie (Cantus firmus w tenorze)

- 2 opracowania chorałowe w stylu romantycznym:

   - w trzygłosie (Cantus firmus w sopranie)

   - w czterogłosie (Cantus firmus w tenorze)

- 3 szkice symfoniczne w stylu impresjonistycznym:

   - Prélude

   - Andante cantabile

   - Finale

- Fantazja i Fuga w stylu romantycznym

 

Dirk Elsemann (1977) pobierał lekcje gry na organach u Alfreda Heinzela w wieku 7 lat. W latach 1989-1992 był organistą kościoła protestanckiego w Bocholt. Następnie w latach 1992-1993 w katolickiej parafia Liebfrauen w Bocholt w okresie wakatu na stanowisku A. W latach 1993-1994 pełnił obowiązki organisty w parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bocholt. oraz w latach 1994-2000 w parafii Heilig Kreuz w Bocholt. W 1994 roku Elsemann został laureatem pierwszej nagrody (improwizacja organowa) na ogólnokrajowym młodzieżowym konkursie muzyki w Lipsku (Jugend musiziert). Brał udział w różnych kursach mistrzowskich i seminariach z zakresu artystycznej gry na organach i improwizacji m.in. u Andersa Bondemana, Helmuta Deutscha, Jona Laukvika, Petera Planyavsky'ego, Jana Raasa i Daniela Rotha. W latach 1995-1997 uczył się również pod okiem ówczesnego organisty bazyliki mariackiej w Kevelaer Wolfganga Seifena. W latach 1997 - 2004 Elsemann studiował muzykę kościelną w RSH w Düsseldorfie i UdK Berlinie. Jego nauczycielami byli: Stefan Schmidt, Leo van Doeselaar, Erwin Wiersinga, Paolo Crivellaro, Wolfgang Seifen, Raimund Wippermann i Uwe Gronostay. W 1999 roku zdobył w Düsseldorfie nagrodę Gottfrieda Schreuera za artystyczną grę na organach i improwizację. W 2001 roku Elsemann otrzymał stypendium Fundacji Alfreda Sittarda w ramach programu stypendialnego dla uzdolnionych. Od 2001 roku jest muzykiem kościelnym, organistą kościoła Świętego Krzyża w Berlinie-Wilmersdorfie. Prowadzi wiele zaawansowanych szkoleń z zakresu improwizacji. Od semestru zimowego 2003 Elsemann jest wykładowcą gry liturgicznej na organach i improwizacji w Instytucie Muzyki Kościelnej UdK w Berlinie. W latach 2004-2008 zrekonstruował i rozbudował romantyczne organy Steinmeyera w kościele Świętego Krzyża w Berlinie-Wilmersdorfie. W 2005 roku zdał z wyróżnieniem egzamin koncertowy z  improwizacji organowej. W 2014 roku został powołany przez ówczesnego arcybiskupa Berlina kardynała Rainera Marię Woelki do Arcybiskupiej Komisji Muzyki Kościelnej w Berlinie. Od 2016 roku jest również wykładowcą gry liturgicznej, gry organowej i improwizacji na Uniwersytecie Muzyki, Teatru i Mediów w Hanowerze. Jego muzyczną twórczość dopełnia ogólnoeuropejska działalność koncertowa, a także nagrania radiowe i płyty CD.