06 wrzesień 2020

Program:

Christian Heinrich Rinck (1770-1846) 

Concertstück op. 33
Daniel Strządała (*1995)

Concerto "Boże wielki, pełnyś chwał" (improwizacja w stylu barokowym)
                       - Vivace
                        - Adagio
                       - Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata e-moll BWV 914
            Opracowanie chorałowe "Herr Jesu Christ, dich zu uns wend" BWV 709
Bolesław Szabelski (1896-1979)

Passacaglia [Introdukcja-Passacaglia-Fuga e-moll]
Daniel Strządała

Triptyque de fantaisie (improwizacja):
                         - P
rologue mystérieux
                       - Scherzando 
                       - Epilogue. Toccata

Daniel Strządała (ur. 1995) – absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Witolda Zabornego (2019, dyplom z wyróżnieniem), a także dwóch szkół muzycznych w Bielsku-Białej: Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia (2011, klasa organów) i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki (2014, klasa klawesynu).

Koncertuje w kraju i za granicą jako instrumentalista (organista i klawesynista), improwizator oraz kameralista. Swoją aktywność muzyczną rozszerzył także o dyrygenturę i kompozycję. Jest laureatem szeregu nagród ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów organowych i klawesynowych (m. in. I miejsce w międzynarodowym konkursie organowym Barok i romantyzm w Katowicach (2016), I miejsce w międzynarodowym konkursie organowym w ramach XXXI edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, II miejsce w interpretacji oraz I miejsce w improwizacji w XIX Konkursie Organowym im. Petra Ebena w Opawie (Czechy, 2016), III miejsce i nagroda za najlepszą interpretację obligatoryjnego utworu S. Golubkowa w V Konkursie organowym im. Aleksandra Goedicke w Moskwie (2018), III miejsce w VI konkursie organowym w Dudelange (Luksemburg, 2017)), a także konkursów kompozytorskich i z zakresu teorii muzyki. Swoje umiejętności doskonalił uczestnicząc w licznych warsztatach prowadzonych przez profesorów i wykładowców wyższych uczelni polskich i zagranicznych (m. in. Julian Gembalski, Marek Toporowski, Roman Perucki, Władysław Szymański, Ireneusz Wyrwa, Pieter van Dijk, Thierry Escaich, Johannes Geffert, Gerhard Gnann, Therese de Goede, Wolfgang Seifen, David Titterington). Współpracował z wieloma zespołami, m. in. NOSPR, Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Filharmonii Śląskiej, Silesian Chamber Players, Chórem Resonans con tutti z Zabrza i Akademickim Zespołem Muzycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał dwukrotnie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium Prezesa Rady Ministrów, a także dwukrotnie Stypendium Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Również dwukrotnie został uhonorowany Nagrodą Burmistrza Czechowic-Dziedzic za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Od 2019 r. pracuje w charakterze asystenta w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej w macierzystej Akademii Muzycznej w Katowicach. Ponadto pełni funkcję organisty w kościele św. Józefa w rodzinnym Zabrzegu. Jest także dyrygentem Chóru św. Józefa w Zabrzegu, z którym nagrał sześć płyt. W 2012 r. nagrał solową płytę „Impresje organowe w dekanacie czechowickim”. 

Od 2018 r. jest członkiem Diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej.