02 grudzień 2020

Program:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium i fuga Es-dur, BWV 552

Johannes Brahms (1833-1897)
Opracowanie chorałowe: „Schm
ücke dich, o liebe Seele“ op. 122 

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
I Sonata organowa f-moll op. 65 
Allegro – Adagio – Andante recitativo – Allegro assai vivace

Mateusz Rzewuski (*1991)
Improwizacja Andante

Max Reger (1873-1916)
Toccata a-moll op. 80 nr 11 

Mateusz Rzewuski urodził się w 1991 roku w Łukowie. Ukończył cztery wyższe uczelnie muzyczne: w Polsce – studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w  Warszawie, w Niemczech – studia magisterskie w Musikhochschule w Lubece w klasie organów prof. F. Danksagmüllera, we Francji – studia podyplomowe z gry na organach oraz improwizacji w Konserwatorium Regionalnym w Paryżu w klasie solowej prof. Christophe Mantoux’a otrzymując dyplom „Concertiste” oraz w Szwajcarii – studia podyplomowe w zakresie muzyki dawnej  w Scholi Cantorum w Bazylei, w klasie mistrzowskiej prof. Wolfganga Zerera.

Stopień doktora sztuk muzycznych w dziedzinie artystycznej – instrumentalistyka – uzyskał w 2018 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na podstawie rozprawy dotyczącej muzyki organowej Marcela Duprégo oraz Oliviera Messiaena oraz płyty CD zarejestrowanej na historycznych organach Aristida Cavaillé-Colla w katedrze Św. Krzyża w Orleanie we Francji.

Koncertował w ramach międzynarodowych festiwali na czterech kontynentach: w 21 krajach Europy, USA, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Hongkongu i Rosji, wykonując recitale w wielu prestiżowych miejscach. Brał także czynny udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Guy Boveta, Pitera van Dijka, Hansa Fagiusa, Oliviera Latry, Ludgera Lohmanna, Michaela Radulescu, Daniela Rotha i innych.

Mateusz Rzewuski jest również laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów organowych: w Rumii w 2011 r., w Legnicy w 2013 r., w Bardzie w 2013 r. (I nagroda), w Wilnie na VII Międzynarodowym Konkursie organowym im. Čiurlionisa w 2015 r. (II nagroda) oraz w Białymstoku w 2017 r. (I nagroda). Jest stypendystą prezydenta miasta Warszawy oraz Rektora UMFC w Warszawie. Otrzymał także stypendium Ministra Nauki oraz Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” na magisterskie studia w Niemczech.