Obecnie spotkania Warszawskiego Kręgu Dyskusyjnego (WKD) nie odbywają się.

Celem WKD było wyrażanie odwiecznych prawd i dylematów (np. "Nieszczęścia ludzi a dobroć Boga", "Wolna wola a predestynacja" itp.) językiem współczesnych pojęć. Dyskusje toczyły się (na każdym posiedzeniu przez 60 minut) nad wcześniej rozdanymi "prowokacyjnymi" pytaniami, były nagrywane i streszczane w protokołach przyjmowanych każdorazowo na następnych spotkaniach.

Warszawskim Kręgiem Dyskusyjnym zajmował się prof. Jarosław Świderski.


Sprawozdania ze spotkań Warszawskiego Kręgu Dyskusyjnego

styczeń 2014 pobierz PDF
luty 2014 pobierz PDF
marzec 2014 pobierz PDF
kwiecień 2014 pobierz PDF
maj 2014 pobierz PDF
czerwiec 2014 pobierz PDF
październik 2014 pobierz PDF