Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00.

Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Nabożeństwo jest ważną formą kultu w ewangelicyzmie reformowanym. Odbywa się ono w ustalonym miejscu, o oznaczonej porze i ma charakter publiczny. Na nabożeństwo składają się: modlitwy, pieśni – traktowane jako modlitwy śpiewane, publiczne wyznanie wiary (zwykle Apostolskie Wyznanie Wiary), wykład Pisma świętego (kazanie) oraz udzielenie sakramentu, Wieczerzy Pańskiej (Komunii) i/lub Chrztu. Chrzest jest sprawowany w czasie nabożeństwa. W trakcie niedzielnych nabożeństw mogą się również odbywać inne ceremonie kościelne, jak konfirmacja, przyjęcie nowych członków do zboru, rozpoczęcie roku szkolnego i akademickiego, wprowadzenie w urząd Kolegium Kościelnego lub przewodniczącego diakonii lub ordynacja duchownego. Nie są to jednak sakramenty. Błogosławieństwo związku małżeńskiego lub nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbywają się według ustaleń z zainteresowanymi osobami.

Sakrament Wieczerzy Pańskiej odbywa się w parafii warszawskiej w pierwszą niedzielę miesiąca oraz w niektóre święta, jak na przykład w święta Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Wieczerza sprawowana jest pod dwiema postaciami: chleba oraz, według uznania uczestniczącego w Wieczerzy, wina lub wina bezalkoholowego podanego we wspólnym lub oddzielnym naczyniu.

Porządek liturgiczny nabożeństwa wygląda zazwyczaj w następujący sposób: pieśń, introit (fragment z Księgi Psalmów lub innej księgi biblijnej), oddanie chwały Bogu, wyznanie grzechów, modlitwa, czytanie tekstów Pisma świętego, wyznanie wiary, pieśń, kazanie, pieśń, modlitwa (w tym Modlitwa Pańska), błogosławieństwo i pieśń. Kazanie jest zazwyczaj wykładem tekstu biblijnego, a modlitwy nie mają ustalonej formy (z wyjątkiem Modlitwy Pańskiej, modlitwy spowiedniej i komunijnej, choć to też nie jest regułą). Gdy w trakcie nabożeństwa sprawowana jest Wieczerza Pańska, po trzeciej pieśni odbywa się spowiedź powszechna i liturgia eucharystyczna.  

Poniżej można pobrać dwa różniące się nieco od siebie porządki nabożeństwa. Zazwyczaj nabożeństwo poranne sprawowane jest według formy 1, a wieczorne według formy 2.

Do udziału w nabożeństwie zaproszeni są wszyscy, bez względu na wyznanie czy religię.

porządek nabożeństwa - forma 1pobierz PDF
porządek nabożeństwa - forma 2pobierz PDF
Wieczerza Pańskapobierz PDF