20 wrzesień 2014

5 września minęły 24 lata od odejścia śp. Zygmunta Rayskiego. Zygmunt Rayski urodził się 22 lipca 1917 roku w ziemiańskiej rodzinie pochodzącej od wieków z Niepokojczyc k/Brześcia. W domu Rayskich obowiązywały surowe zasady wychowania a wielowiekowe tradycje polskiego domu skrzętnie przestrzegane i kultywowane. Męska strona rodu Rayskich od pokoleń była chrzczona i wychowywana w Kościele Ewangelicko-Reformowanym a Zygmunt był bardzo dumny ze swojej przynależności do zboru warszawskiego. W zborze znalazł wielu przyjaciół i kolegów a parafię traktował jako swój drugi dom zwłaszcza po tym, jak ze swym bratem został wcześnie osierocony. Zygmunt Rayski był człowiekiem o wielkiej uczciwości i przyzwoitości, pracowity. Był człowiekiem rodzinnym,  o którą troszczył się i dbał. Bliskim bardzo brakuje Jego obecności, opieki, którą ich otaczał, odpowiedzialności i rad. Ojca i Dziadka wspominają Barbara, Łukasz i Tadeusz.
Dzisiaj mija dokładnie 18. rocznica śmierci ks. Bogdana Trandy. Ks. Bogdan, teolog, kaznodzieja i publicysta, był proboszczem warszawskiej parafii w latach 1966-1995,a przez 24 lata, począwszy od 1969 roku, pełnił funkcję redaktora naczelnego „Jednoty”. Wraz ze swymi współpracownikami pozyskiwał autorów z różnych Kościołów, także z Kościoła rzymskokatolickiego. Dzięki temu „Jednota” była nie tylko ważnym, opiniotwórczym głosem naszego Kościoła, lecz również platformą ekumenicznej dyskusji. Dziękując Bogu za życie, pracę i dzieło ks. Bogdana łączymy się w naszym wspomnieniu z Jego najbliższymi – żoną, braćmi, synem, wnukami, pozostałą rodziną i nami – jego współpracownikami, uczniami, przyjaciółmi, współwyznawcami.  


Oświadczenie Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie

W związku z rezygnacją pana Łukasza Skurczyńskiego z wszelkich funkcji sprawowanych w naszej Parafii oraz jego oświadczeniem o zaniechaniu wszelkiej działalności pozafunkcyjnej, ale związanej z życiem naszego Kościoła, Kolegium Kościelne oświadcza, iż akceptuje wolę pana Skurczyńskiego i przyjmuje jego rezygnację, wyrażając mu jednocześnie podziękowania za dotychczasową współpracę..
Jednocześnie Kolegium dystansuje się od wszelkich treści rozpowszechnianych od 5 września 2014 roku przez pana Skurczyńskiego, a odnoszących się do osób prywatnych, instytucji kościelnych oraz działań prowadzonych na terenie parafii warszawskiej i w skali całego KER.
Pełny tekst oświadczenia Kolegium Kościelnego dostępny jest dla członków parafii w kancelarii.

1.    Nabożeństwo  w niedzielę 28 września rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je
ks. Roman Lipiński.
2.    Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem. Młodzież przedkonfirmacyjna i pokonfirmacyjna proszona jest o zebranie się po nabożeństwie w sali młodzieżowej.
3.    Dzisiaj o godz.19.00 w naszym kościele w ramach II Festiwalu Psalmów odbędzie się koncert chóru męskiego „Kairos”, który wykona psalmy cerkiewne, greckie i tureckie z towarzyszeniem lutni ud. Wstęp wolny. Zapraszamy!
4.    W przyszłą niedzielę w naszym kościele o godz. 19.00 odbędzie się koncert w ramach V Międzynarodowego Cyklu Koncertów. Na organach zagra Pierre Pincemaille z Paryża/Saint-Denis. Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!
5.    Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00. Spotkanie Koła Pań czterech warszawskich parafii ewangelickich odbędzie się w naszej parafii w czwartek 2 października o godz. 16.30.
6.    We wtorek, 23 września, o godz. 19.00 odbędzie się comiesięczne modlitewne spotkanie ekumeniczne w kościele parafialnym przy Lindleya 12. Spotkaniu zatytułowanemu „Mój pokój wam daję” przewodniczył będzie ks. bp Ludwik Jabłoński z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.
7.    W środę, 24 września, odbędzie się o godz. 18.00 spotkanie medytacyjne.
8.    Próby Chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 17.00
9.    Do października prowadzona jest kwesta na pomoc dla Doroty Kowalskiej z Fundacji „Zdążyć dzieciom z pomocą”.
10.    Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła  906 zł.