28 wrzesień 2014

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w Dziękczynne Święto Żniw, 5 października, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Dzisiaj w naszym kościele o godz. 19.00 odbędzie się koncert w ramach V Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych. Na organach zagra Pierre Pincemaille
z Paryża/Saint-Denis. Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!
4. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00. Spotkanie Koła Pań czterech warszawskich parafii ewangelickich odbędzie się w naszej parafii w czwartek, 2 października, o godz. 16.30.
5. W środę, 1 października, o godz. 18.00 odbędzie się studium biblijne, a o godz. 19.00 zajęcia na temat nauki naszego Kościoła.
6. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w czwartek, 2 października, o godz. 16.00.
7. Spotkanie medytacyjne odbywają się w środy o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 9.00.
8. Próby Chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 17.30.
9. W poniedziałek, 6 października, w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej odbędzie się o godz. 19.00 comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne – kazanie wygłosi ks. Michał Jabłoński.
10. W niedzielę, 19 października, odbędzie się po nabożeństwie pierwsze powakacyjne spotkanie Warszawskiego Kręgu Dyskusyjnego.
11. Do końca września prowadzona jest kwesta na pomoc dla Doroty Kowalskiej z Fundacji „Zdążyć dzieciom z pomocą”.
12. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 524 zł.