04 październik 2014

Wspominamy dzisiaj Monikę Żeromską, urodzoną 31 maja 1916 r. we Florencji, córkę Anny i Stefana, zmarłą 5 października 2001 roku w Warszawie i pochowaną na stołecznym cmentarzu ewangelicko-reformowanym.
Wysłuchajmy fragmentu wspomnienia poetki Julii Hartwig, opublikowanego w „Tygodniku Powszechnym” w październiku 2001 roku, po śmierci Moniki. „Być córką Stefana Żeromskiego, znaczyło w Polsce nie mniej niż tytuł książęcy. I myślę, że gdyby nawet nazwisko to odziedziczyła istota najskromniej wyposażona przez los w przymioty ciała i ducha, już sam fakt noszenia go przydałby dostatecznego blasku jej istnieniu. A co dopiero mówić o Monice Żeromskiej, osobie obdarzonej nie tylko talentem malarskim, ale też niezwykłą i bardzo oryginalną urodą, żywym temperamentem, dowcipem i fantazją, a na domiar, jakby tego wszystkiego było jeszcze mało, wyposażonej we wspaniały dar gawędziarski, co znalazło wyraz nie tylko w rozmowach, ale także we wspomnieniach, opublikowanych w latach 90. przez wydawnictwo Czytelnik.”
W trzynastą rocznicę śmierci łączymy się w naszym wspomnieniu z Jej krewnymi, przyjaciółmi i znajomymi, dziękując Bogu za Jej życie i wszystko, czego Bóg dokonał przez Nią i dla Niej.  

1.    Nabożeństwo w niedzielę 12 października rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je
ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo będzie nagrywane do radia. Również 12 października odbędzie się o godz. 19.00 nabożeństwo wieczorne z Wieczerzą Pańską, które poprowadzi ks. Michał Jabłoński.
2.    Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3.    Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00.
4.    W poniedziałek, 6 października, odbędzie się o godz. 16.00 spotkanie Synodalnej Komisji Prawa.
5.    Również w poniedziałek, 6 października, w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej odbędzie się o godz. 18.00 comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne – kazanie wygłosi ks. Michał Jabłoński.
6.    W środę, 8 października, o godz. 18.00, odbędzie się studium biblijne, a o godz. 19.00 zajęcia na temat nauki naszego Kościoła.
7.    Spotkania medytacyjne odbywają się w środy o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 9.00.
8.    Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w czwartek, 9 października, o godz. 16.00.
9.    Próby Chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 17.30.
10.    Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2014-2015, która odbędzie się w piątek, 10 października, o godz. 16.00 w Kościele Chrześcijan Baptystów przy ul. Waliców 25.
11.    Zapraszamy na dwa koncerty naszego Chóru. Pierwszy koncert odbędzie się 12 października o godz. 18.00 w Kościele Środowisk Twórczych przy Pl. Teatralnym 20. Wystąpi Żeński Zespół Ekumenicznego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego. W programie: chorał gregoriański, anonimy staropolskie, Palestrina, Praetorius, Le Jeune, Couperin, Mozart i inni. Drugi koncert odbędzie się 19 października o godz. 19.00 w Kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gdańskiej 6a. Usłyszymy dwa zespoły: Chór Kameralny Mińskiego Towarzystwa Muzycznego, którego dyrygentem jest Tomasz Zalewski oraz nasz chór. W repertuarze znajdą się m.in. psalmy Cypriana Bazylika, Mikołaja Gomółki, Wacława z Szamotuł i innych kompozytorów. Wstęp na koncerty jest wolny. Zapraszamy!
12.    W niedzielę, 19 października, odbędzie się po nabożeństwie pierwsze powakacyjne spotkanie Warszawskiego Kręgu Dyskusyjnego.
13.    Z radością informujemy, że w sobotę 4 października przyznana została ks. Mirosławowi Danyszowi przez Diakonię  Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP nagroda im. ks. bpa Jana Niewieczerzała za działalność charytatywną .  
14.    Do końca października prowadzona jest kwesta na pomoc dla Doroty Kowalskiej z Fundacji „Zdążyć dzieciom z pomocą”. Dotychczas udało nam się zebrać 1056 zł.
15.    Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 419 zł.