11 październik 2014

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 6 października br. w wieku 94 lat zmarła w Warszawie w otoczeniu najbliższych śp. Anna Potkańska, członkini naszego zboru.
Anna Potkańska urodziła się 26 lipca 1920 roku w Warszawie w zasłużonej dla naszego Kościoła od pokoleń rodzinie Baumów. Była absolwentką ewangelickiego Gimnazjum i Liceum Królewny Anny Wazówny w Warszawie i Szkoły Głównej Handlowej. Studia rozpoczęła na tajnych kompletach w czasie okupacji, a dyplom magisterski zrobiła już po wojnie. Począwszy od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadziła wraz z ojcem Edmundem, a potem bratem Janem, prywatną firmę „URAN”. Równolegle podjęła pracę w Konsystorzu naszego Kościoła jako księgowa. Kościelnymi finansami zajmowała się aż do emerytury. Przez kilka kadencji była członkiem Kolegium Kościelnego parafii warszawskiej, a także wielokrotnie wybieraną delegatką na Synod.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 13 października o godzinie 13.00  nabożeństwem w naszym kościele, a potem odprowadzimy Zmarłą na cmentarz ewangelicko-reformowany przy ul Żytniej 42.
Łączymy się w żalu i bólu z synami – Andrzejem i Wojciechem, synowymi – Kasią i Anią – oraz wnuczkami i wnukami, a także z wszystkimi przyjaciółmi, którzy boleśnie przeżywają tę stratę.


1.    Nabożeństwo   w   przyszłą   niedzielę,  19   października,   rozpocznie  się   o  godz.  10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne z Wieczerzą Pańską rozpocznie się o godz. 19.00, poprowadzi je ks. Michał Jabłoński, a kazanie wygłosi student teologii Jakub Niewiadomski.
2.    Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3.    Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00 – 13.00.
4.    Próby chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 17.30.
5.    Spotkania medytacyjne odbywają się w środy o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 9.00.
6.    W środę, 15 października, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00 oraz zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00.
7.    Zajęcia dla grupy przedkonfirmacyjnej odbędą się w czwartek, 16 października, o godz. 16.45.
8.    W przyszłą niedzielę, 19 października, odbędzie się po nabożeństwie spotkanie Warszawskiego Kręgu Dyskusyjnego.
9.    Tegoroczna kwesta na ratowanie zabytków naszego cmentarza odbywać się będzie w dniach 1 i 2 listopada. Lista dyżurów jest wyłożona w parafii – serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w kweście!
10.    Kolegium Kościelne zawiadamia, że w niedzielę 9 listopada br. odbędzie się po nabożeństwie jesienne Ogólne Zgromadzenie Zboru, które poprowadzi p. Renata Kim. Zawiadomienia papierowe są do odbioru w kancelarii parafii, zawiadomienia elektroniczne zostały już rozesłane. W kancelarii można się zapoznać z protokołami z poprzednich zebrań.
11.    Dziś o godz. 18.00 w Kościele Środowisk Twórczych przy Pl. Teatralnym odbędzie się koncert Żeńskiego Zespołu Chóru naszego Kościoła pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego, a w przyszłą niedzielę, 19 października, o godz. 19.00 w Kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gdańskiej 6a wystąpią dwa chóry: Chór Kameralny Mińskiego Towarzystwa Muzycznego pod dyrekcją Tomasza Zalewskiego oraz chór naszego Kościoła. Więcej informacji na plakacie. Wstęp na koncerty jest wolny! Zapraszamy!
12.    Do końca tego miesiąca prowadzona jest kwesta na pomoc dla Doroty Kowalskiej z Fundacji „Zdążyć dzieciom z pomocą”.
13.    Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 2013 zł.