18 październik 2014

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 14 października br. w wieku 100 lat zmarła  śp. Maria z Diehlów Skierska, urodzona 25 lutego 1914 roku w Lublinie, żona śp. Stefana Skierskiego. Pani Maria,  dla przyjaciół „Myszka”, lata dzieciństwa aż do II wojny światowej spędziła w Warszawie, przenosząc się później z mężem i synem do Łodzi, gdzie przeżyła kolejne 50 lat swego życia. Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych i Malarstwa w Warszawie, uprawiała grafikę użytkową, jest autorką wielu linorytów, a w 2008 r. ukazał się tomik jej poezji. Ostatnie lata życia pani Maria spędziła w Domu Pomocy Społecznej w Józefowie koło Otwocka.
Pogrzeb śp. Marii Skierskiej odbędzie się we wtorek, 21 października, o godz. 13.00 w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie przy Al. Solidarności 74, skąd odprowadzimy Zmarłą
na cmentarz ewangelicko-reformowany przy ul. Żytniej 42.
Wraz z całym zborem łączymy się w żalu z rodziną i przyjaciółmi śp. Marii Skierskiej.

Dziś mija pierwsza rocznica śmierci śp. Zofii Brodowicz, urodzonej 28 stycznia 1933 r. w Wilnie, córki Szymona i Marii z d. Hołówko. Pani Zofia była całym sercem oddana Parafii warszawskiej i służbie w Diakonii. Niezwykłe poczucie humoru, życzliwość dla ludzi, chęć niesienia im pomocy, a przy tym skromność i pokora wobec życia uczyniły z pani Zosi naszą serdeczną przyjaciółkę. Wspominamy panią Zofię z całym zborem dziękując Bogu, że dane nam było ją spotkać na naszej drodze życia.

1.    Nabożeństwo   w   przyszłą   niedzielę,  26   października,   rozpocznie  się  o  godz.  10.30 i poprowadzi je ks. bp Marek Izdebski. Nabożeństwo będzie nagrywane do radia.
2.    Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3.    Dziś po nabożeństwie odbędzie się spotkanie Warszawskiego Kręgu Dyskusyjnego.
4.    Również dziś o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele koncert zespołu Il Canto pod kierownictwem Michała Straszewskiego. W programie religijna muzyka epoki renesansu. Wstęp wolny. Zapraszamy!
5.    Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00 – 13.00.
6.    Próby chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 17.30.
7.    Spotkania medytacyjne odbywają się w środy o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 9.00.
8.    Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza w poniedziałek, 20 października, o godz. 17.30 na spotkanie poświęcone 200. rocznicy znanego folklorysty Oskara Kolberga. Prelekcję wygłosi mgr Alicja Sadomska. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4.
9.    W środę, 22 października, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00 oraz zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00.
10.    Zajęcia dla grupy przedkonfirmacyjnej odbędą się w czwartek, 23 października, o godz. 16.45.
11.    W czwartek, 23 października, o godz. 19.00 odbędzie się w kościele parafialnym przy ul. Lindleya 12 ekumeniczne spotkanie modlitewne organizowane przez Stowarzyszenie EFFATHA. Tematem refleksji jest: „Miłość, wolność i odpowiedzialność w małżeństwie”.
12.    W niedzielę 26 października, o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert w ramach
5. Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych. Wystąpi Stefan Palm z Neuss. Wstęp wolny. Zapraszamy!
13.    W piątek, 31 października, odbędzie się w naszym kościele o godz. 17.00 nabożeństwo z okazji Święta Reformacji.
14.    Tegoroczna kwesta na ratowanie zabytków naszego cmentarza odbywać się będzie w dniach 1 i 2 listopada. Lista dyżurów jest wyłożona w parafii – serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału
w kweście!
15.    Kolegium Kościelne zawiadamia, że w niedzielę 9 listopada br. odbędzie się po nabożeństwie jesienne Ogólne Zgromadzenie Zboru, które poprowadzi p. Renata Kim. W kancelarii można się zapoznać
z protokołami z poprzednich zebrań.
16.    Dziś o godz. 19.00 w Kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gdańskiej 6a wystąpią dwa chóry: Chór Kameralny Mińskiego Towarzystwa Muzycznego pod dyrekcją Tomasza Zalewskiego oraz chór naszego Kościoła pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego. W programie psalmy polskie. Wstęp wolny! Zapraszamy!
17.    Do końca tego miesiąca prowadzona jest kwesta na pomoc dla Doroty Kowalskiej z Fundacji „Zdążyć dzieciom z pomocą”.
18.    Kolekta z ostatniej niedzieli z obu nabożeństw wyniosła 628 zł.