01 listopad 2014

1.    Nabożeństwo w przyszłą niedzielę, 9 listopada, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Po nabożeństwie 9 listopada odbędzie się jesienne Ogólne Zgromadzenie Zboru, które poprowadzi p. Renata Kim. W kancelarii można się zapoznać z protokołami z poprzednich zebrań i sprawozdaniami poszczególnych agend parafii. W związku z Ogólnym Zgromadzeniem Zboru nabożeństwo wieczorne nie odbędzie się.
2.    Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3.    Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00–13.00.
4.    Próby chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 17.30.
5.    Spotkania medytacyjne odbywają się w środy o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 9.00.
6.    W środę, 5 listopada, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00 oraz zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00.
7.    Zajęcia dla grupy przedkonfirmacyjnej odbędą się w czwartek, 6 listopada, o godz. 16.45.
8.    W poniedziałek, 3 listopada, o godz. 18.00 odbędzie się w naszym kościele cykliczne nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie wygłosi prof. Michał Klinger. W trakcie nabożeństwa wystąpi chór Modo Maiorum.
9.    W dniach 8-9 listopada odbywa się w naszej parafii II Polskie Doroczne Zgromadzenie Przyjaciół czyli kwakrów, do udziału w którym organizatorzy serdecznie zapraszają. Program Zgromadzenia jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
10.    W poniedziałek10 listopada kancelaria parafii jest nieczynna.
11.    W niedzielę 23 listopada po nabożeństwie odbędzie się spotkanie Warszawskiego Kręgu Dyskusyjnego.
12.    W kancelarii parafialnej można nabyć lub odebrać nowy numer 3/2014 „Jednoty”.
13.    Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 398 zł.