08 listopad 2014

1.    Nabożeństwo w przyszłą niedzielę, 16 listopada, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
2.    Dzisiaj po nabożeństwie odbędzie się jesienne Ogólne Zgromadzenie Zboru. W związku
ze Zgromadzeniem Zboru nabożeństwo wieczorne nie odbędzie się.
3.    Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4.     Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00.
5.    W dniach 10 i 11 listopada kancelaria parafii jest nieczynna.
6.    Próby chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 17.30.
7.    Spotkania medytacyjne odbywają się w środy o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 9.00.
8.    W środę, 12 listopada, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00 oraz zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00.
9.    Zajęcia dla grupy przedkonfirmacyjnej odbędą się w czwartek, 13 listopada, o godz. 16.45.
10.    Do przyszłej niedzieli, 16 listopada, można przygotować prezent dla najuboższych dzieci
z Ukrainy, Białorusi i Rumunii. Ulotki informacyjne są wyłożone w parafii.
11.    Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza w poniedziałek, 17 listopada, o godz. 17.30 
na spotkanie w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4. Tematem spotkania będzie prelekcja multimedialna z cyklu „Śladami Reformacji”, prowadzona przez Aldonę i Karola Karskich.
12.    W niedzielę 23 listopada po nabożeństwie odbędzie się spotkanie Warszawskiego Kręgu Dyskusyjnego.
13.    W kancelarii parafialnej można nabyć lub odebrać nowy numer 3/2014 „Jednoty”.
14.    Zakończyła się zbiórka dla Doroty Kowalskiej z Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – udało się zebrać 1460 zł, co pozwoli na wyjazd rehabilitacyjny Doroty. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, jak również Arkadiuszowi Godziebie i Romanowi Łukasikowi za pomoc
w organizacji zbiórki. 
15.    Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 334 zł.

1.      Nabożeństwo w przyszłą niedzielę, 16 listopada, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je
ks. Roman Lipiński.

2.      Dzisiaj po nabożeństwie odbędzie się jesienne Ogólne Zgromadzenie Zboru. W związku
ze Zgromadzeniem Zboru nabożeństwo wieczorne nie odbędzie się.

3.      Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.

4.       Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00.

5.      W dniach 10 i 11 listopada kancelaria parafii jest nieczynna.

6.      Próby chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 17.30.

7.      Spotkania medytacyjne odbywają się w środy o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 9.00.

8.      W środę, 12 listopada, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00 oraz zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00.

9.      Zajęcia dla grupy przedkonfirmacyjnej odbędą się w czwartek, 13 listopada, o godz. 16.45.

10.  Do przyszłej niedzieli, 16 listopada, można przygotować prezent dla najuboższych dzieci
z Ukrainy, Białorusi i Rumunii. Ulotki informacyjne są wyłożone w parafii.

11.  Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza w poniedziałek, 17 listopada, o godz. 17.30 
na spotkanie w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4. Tematem spotkania będzie prelekcja multimedialna z cyklu „Śladami Reformacji”, prowadzona przez Aldonę i Karola Karskich.

12.  W niedzielę 23 listopada po nabożeństwie odbędzie się spotkanie Warszawskiego Kręgu Dyskusyjnego.

13.  W kancelarii parafialnej można nabyć lub odebrać nowy numer 3/2014 „Jednoty”.

14.  Zakończyła się zbiórka dla Doroty Kowalskiej z Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – udało się zebrać 1460 zł, co pozwoli na wyjazd rehabilitacyjny Doroty. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, jak również Arkadiuszowi Godziebie i Romanowi Łukasikowi za pomoc
w organizacji zbiórki. 

15.  Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 334 zł.