08 luty 2020

3. Niedziela przed Postem – Septuagesimae – 70 dni przed Wielkanocą
Ps 31,2-6 Kz 7, 15-18 Flp 2, 12-13
Kaz.: Mt 20, 1-16
1. Nabożeństwo w przyszłą niedzielę, 16 lutego, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodziejka świecka Marta Borkowska.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Dzisiaj, po nabożeństwie, o godz. 12.00, rozpocznie się zebranie Komitetu Ochrony Zabytków naszego cmentarza. Zapraszamy na zebranie wszystkich, którzy chcą pracować na rzecz utrzymania tej pięknej nekropolii – świadectwa naszej historii – w jak najlepszym stanie.
4. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Próby Chóru Kameralnego naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
6. W poniedziałek, 10 lutego, o godz. 18.00 zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się w naszym kościele.
7. Studium biblijne odbędzie się w kolejne środy, 12 i 19 lutego, o godz. 18.00, a zajęcia na temat nauki naszego Kościoła są odwołane i zostaną wznowione po feriach w środę, 26 lutego, o godz.19.00. Spotkanie medytacyjne rozpocznie się w środę o godz. 19.00.
8. Zapraszamy na spotkanie warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w poniedziałek 17 lutego o godz. 17:30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4. Gościem spotkania będzie prof. ChAT dr hab. Kalina Wojciechowska, która wygłosi prelekcję pt.: "Brzeska i gdańska – historia dwóch Biblii". Pani Kalina Wojciechowska jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych, profesorem w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT; prowadzi zajęcia z języka greckiego, Wstępu do Nowego Testamentu oraz Egzegezy Nowego Testamentu. Spotkania warszawskiego oddziału PTE mają charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy!
9. W sobotę, 22 lutego, o godz. 18.00 odbędzie się w naszym kościele koncert charytatywny na rzecz udzielenia pomocy p. Zuzannie Waś. Historię ciężkiej choroby p. Zuzanny przedstawialiśmy zborowi w trzy ostatnie niedziele i zbieraliśmy ofiary na pomoc w jej leczeniu. Kolejną akcją wspierającą p. Zuzannę będzie sobotni koncert, na którym wystąpi zespół „Ars Chori” prowadzony przez Zbigniewa Tupczyńskiego. Serdecznie zapraszamy i prosimy o pomoc!
10. W niedzielę, 23 lutego, o godz. 12.00 odbędzie się w domu parafialnym spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary – predestynacja” prowadzone przez kaznodziejkę świecką Martę Borkowską. Zapraszamy!
11. W niedzielę, 23 lutego, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele pierwszy w tym roku koncert organowy w ramach Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych. Wystąpi Erich Türk z Kluż-Napoki. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
12. Diakonia naszego Kościoła informuje, że można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła.
13. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 1686 zł i będzie przeznaczona wraz z datkami z poprzedniej niedzieli na pomoc dla pani Zuzanny Waś. Dziękujemy za ofiarność!

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.