15 luty 2020

2. Niedziela przed Postem – Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą
Ps 119, 101-116 Ez 2, 1-10 Łk 8, 4-8
Kaz.: Dz 16, 9-15

1. Nabożeństwo w przyszłą niedzielę, 23 lutego, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
2. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
3. Zapraszamy na spotkanie warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w poniedziałek 17 lutego o godz. 17:30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4. Gościem spotkania będzie  prof. ChAT dr hab. Kalina Wojciechowska,  która wygłosi  prelekcję pt.: "Brzeska i gdańska – historia dwóch Biblii". Pani Kalina Wojciechowska jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych, profesorem w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT; prowadzi zajęcia z języka greckiego, Wstępu do Nowego Testamentu oraz Egzegezy Nowego Testamentu. Spotkania warszawskiego oddziału PTE mają charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy!
4. Studium biblijne odbędzie się w środę, 19 lutego, o godz. 18.00, a zajęcia na temat nauki naszego Kościoła są odwołane i zostaną wznowione po feriach w środę, 26 lutego, o godz. 19.00. Spotkanie medytacyjne rozpocznie się w środę o godz. 19.00.
5. Próby Chóru Kameralnego naszego Kościoła są zawieszone z powodu ferii. Najbliższa próba odbędzie się w piątek, 21 lutego, o godz. 18.00.
6. W sobotę, 22 lutego, o godz. 18.00 odbędzie się w naszym kościele koncert charytatywny na rzecz pomocy dla p. Zuzanny Waś. Historię ciężkiej choroby p. Zuzanny przedstawialiśmy zborowi i zbieraliśmy po nabożeństwach ofiary na pomoc w jej leczeniu. Kolejną akcją wspierającą p. Zuzannę będzie sobotni koncert, na którym wystąpi zespół „Ars Chori” prowadzony przez Zbigniewa Tupczyńskiego. Serdecznie zapraszamy i prosimy o pomoc!
7. W przyszłą niedzielę, 23 lutego, o godz. 12.00 odbędzie się w domu parafialnym spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary – predestynacja” prowadzone przez kaznodziejkę świecką Martę Borkowską. Zapraszamy!
8. Również w niedzielę, 23 lutego, o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele pierwszy w tym roku koncert organowy w ramach Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych. Wystąpi Erich Türk z Kluż-Napoki. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
9. Diakonia naszego Kościoła informuje, że można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła.
10. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 614 zł.

 

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.