29 luty 2020

1. Niedziela Pasyjna – Invocavit
Ps 91,1-6, 9-12 Hbr 4, 14-16 Mt 4, 1-11
Kaz.: 1 Mż 3, 1-19

1. Nabożeństwo w przyszłą niedzielę, 8 marca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo wieczorne w niedzielę, 8 marca, rozpocznie się o godz. 19.00.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Zajęcia dla młodzieży przedkonfirmacyjnej odbędą się dzisiaj o godz. 12.30.
4. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Studium biblijne o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 odbędą się w środę, 4 marca. Spotkanie medytacyjne w najbliższą środę rozpocznie się o godz. 19.00.
6. Próby Chóru Kameralnego naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. W poniedziałek, 2 marca, o godz. 18.00, odbędzie się w naszym kościele cykliczne nabożeństwo ekumeniczne. Zapraszamy!
8. Kobiety wszystkich wyznań zapraszają na nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy w piątek, 6 marca, o godz. 18.00 do Kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy przy Pl. Małachowskiego 1.
9. W czwartek, 12 marca, o godz. 16.30, w parafii ew.-augsburskiej przy ul. Kredytowej odbędzie się spotkanie kobiet z czterech warszawskich parafii ewangelickich. Zapraszamy wszystkie Panie!
10. Również w czwartek 12 marca, o godz. 18.30, odbędzie się w naszej parafii spotkanie pt. Biblia – trudne pytania, prowadzone przez ks. Michała Jabłońskiego. Zapraszamy!
11. Kolegium Kościelne zwołuje na sobotę, 21 marca br., wiosenne Ogólne Zgromadzenie Zboru, które rozpocznie się o godz. 10.30, a zakończy o godz. 15.00. W czasie zebrania będą m.in. wybierani delegaci na Synod i członkowie Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z Regulaminem Parafii czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacili składkę parafialną za ubiegły rok. Protokół poprzedniego zebrania jest do wglądu w kancelarii parafii.
12. Diakonia naszego Kościoła informuje, że można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła.
13. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 300 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych
z wydarzeniem.