07 marzec 2020

2. Niedziela Pasyjna – Reminiscere
Ps 25,1-9 Iz 5, 1-7 J 3, 14-21
Kaz.: Rz 5, 1-11

1. Nabożeństwo w przyszłą niedzielę, 15 marca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00, a poprowadzi je Matylda Winnicka.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Zajęcia dla młodzieży przedkonfirmacyjnej odbędą się za tydzień, 15 marca, o godz. 12.30.
4. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Studium biblijne o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 odbędą się w środę, 11 marca. Spotkanie medytacyjne w najbliższą środę rozpocznie się o godz. 19.00.
6. Próby Chóru Kameralnego naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. W czwartek, 12 marca, o godz. 16.30, w parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Kredytowej odbędzie się spotkanie kobiet z czterech warszawskich parafii ewangelickich. Zapraszamy wszystkie Panie!
8. Również w czwartek 12 marca, o godz. 18.30, odbędzie się w naszej parafii spotkanie pt. „Biblia – życie i trudne pytania”, prowadzone przez ks. Michała Jabłońskiego. Zapraszamy!
9. W czwartek, 19 marca, o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele panel pt. „Islam – Chrześcijaństwo. Co nas dzieli, a co łączy?”, który poprowadzi ks. Michał Jabłoński, a panelistami będą Katarzyna Pachniak – arabistka i islamoznawczyni, Stanisław Obirek – teolog, antropolog kultury i Andrzej Saramowicz – islamista, nauczyciel nauk sufickich. Zapraszamy do udziału!
10. Kolegium Kościelne zwołuje na sobotę, 21 marca br., wiosenne Ogólne Zgromadzenie Zboru, które rozpocznie się o godz. 10.30, a zakończy o godz. 15.00. W czasie zebrania m.in. będą wybierani delegaci na Synod i członkowie Komisji Rewizyjnej, również rekomendować będziemy kandydatów do gremiów ogólnokościelnych. Zgodnie z Regulaminem Parafii czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacili składkę parafialną za ubiegły rok. Protokół poprzedniego zebrania jest do wglądu w kancelarii parafii.
11. W niedzielę, 22 marca, po nabożeństwie, w sali zborowej, odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu „Wędrowanie z Modlitwą Pańską”, które poprowadzą Krzysztof Dorosz i ks. Michał Jabłoński. Rozpoczynamy tym spotkaniem comiesięczny cykl kolejnych, w czasie których będziemy rozmawiać na temat każdej z próśb Modlitwy i ich interpretacji dzisiaj. Zapraszamy!
12. Również w niedzielę, 22 marca, odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.00 koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych, a wystąpi Karel Martinek z Ołomuńca. Wstęp wolny, zapraszamy!
13. Diakonia naszego Kościoła informuje, że można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. 1% podatku możemy też przekazać Fundacji Avalon na pomoc dla Daniela Lewińskiego, naszego parafianina. Dane Diakonii do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi i ulotki są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła i w parafii.
14. Komitet Ochrony Zabytków naszego cmentarza ogłasza zbiórkę na zakup maszyny typu Karcher do mycia nagrobków. Posiadając taki sprzęt możemy własnymi siłami oczyścić kilka nagrobków rocznie. Potrzebne jest zebranie 1000 zł na zakup urządzenia i środków chemicznych. Specjalna puszka na ofiary wystawiona będzie od następnej niedzieli, 15 marca, przy stoliku z ogłoszeniami, a zbiórka – niezależnie od kolekty – trwać będzie przez trzy kolejne niedziele, czyli do 29 marca włącznie. Prosimy o wsparcie!
15. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 770 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.