10 maj 2020

1. W naszym zborze warszawskim, decyzją większości Kolegium, nabożeństwa niedzielne z udziałem wiernych są nadal zawieszone. Spotykamy się więc przed ekranami komputerów w niedzielę, 17 maja, o godz. 10.30. Nabożeństwo poprowadzi ks. Michał Jabłoński.
2. Również 17 maja o godz. 18.00 zostanie nadane w Internecie ekumeniczne nabożeństwo z kazaniem ks. Michała Jabłońskiego przygotowane przez Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej (platforma Programu 2 Polskiego Radia).
3. Studium biblijne w środę, 13 maja, rozpocznie się o godz. 18.00 a zajęcia dotyczące nauki KER o 19.00. Zajęcia będą przeprowadzone na platformie Skype.
4. Zajęcia dla grupy przedkonfirmacyjnej odbędą się w czwartek 14 maja o godz. 14.00 na platformie Skype.
5. Tydzień temu ogłosiliśmy zbiórkę celową na zakup urządzeń do transmisji nabożeństw ponieważ będzie to znaczący wydatek w naszym parafialnym budżecie. Chce bardzo serdecznie podziękować za wpłaty, a przede wszystkim za natychmiastowy odzew, zaangażowanie. Z tego widać, jak bardzo zależy wam na możliwości transmitowania bezpośredniego naszych nabożeństw i uroczystości w kościele, również dla tych z naszych braci i sióstr, którzy, gdy wrócimy do nabożeństw w kościele, nie będą mogli uczestniczyć w nich z wielu powodów. Tym niemniej wciąż prosimy o wpłaty. W opisie wpłaty prosimy podać:„ Darowizna na cele kultu religijnego-nabożeństwa".
6. Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty, kolekty, ofiary wpływające na konto naszej parafii. To wyraz odpowiedzialności, łączności ze zborem i miłości. Numer konta dostępny na stronie naszej parafii www.reformowani.org.pl.