14 lipiec 2020

5. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 73, 1-6.13-17.25-26 1 Mż 12, 1-4a 1 Kor 1, 18-25
Kaz. Łk 5, 1-11

Dnia 17. lipca br. mija pierwsza rocznica śmierci śp. Barbary Enholc-Narzyńskiej, wieloletniej dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, zaangażowanej ekumenistki, inicjatorki ekumenicznego przekładu Biblii, a także przyjaciółki i koleżanki wielu osób nie tylko z tego grona.
Wspominamy dzisiaj Drogą Zmarłą wraz z Jej rodziną oraz emerytowanymi i obecnymi pracownikami Towarzystwa Biblijnego w Polsce, dziękując Bogu za Jej życie, służbę i przyjaźń.
Podobne wspomnienie ma też teraz miejsce w Parafii ewangelicko-augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, do której śp. Barbara Enholc-Narzyńska należała i w której działalności przez lata czynnie uczestniczyła.

Jednym z ulubionych wersetów biblijnych śp. Zmarłej były słowa z Psalmu 119,105: „Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, światłem na mojej ścieżce”. Wierzymy, że Słowo Boże, które oświetlało drogi Jej życia, doprowadziło Ją przed oblicze Boga i już Jej świeci na zawsze.
40 lat temu Władysław Scholl i Ewa Płoska zawarli w tym kościele związek małżeński, a pobłogosławił im ks. bp Zdzisław Tranda. W te Rubinowe Gody życzymy Szanownym Jubilatom zdrowia, miłości, pokoju, szacunku, przyjaźni i Bożego prowadzenia w kolejne dni i lata wspólnej drogi życia.

1. Nabożeństwo w 6. Niedzielę po Trójcy Świętej, 19 lipca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. W czasie nabożeństwa ochrzczona zostanie Marcelina Żukowska, córka Krystiana i Pauliny Żukowskich.
2. Dzisiaj, 12 lipca, transmisja nabożeństwa w TVP 3 o godz. 15:45 nadana będzie z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wejsunach na Mazurach.
3. Studium biblijne i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła odbędą się na platformie Skype w środę, 15 lipca, o godz. 18.00 i 19.00.
4. Do odebrania lub nabycia w kancelarii parafii jest najnowszy numer „Jednoty”2/2020, a w nim m.in. takie tematy jak: Kościół i pandemia, epidemia bioetycznych dylematów, tożsamość ewangelicko-reformowana, ugoda sandomierska i relacje luterańsko-reformowane, Jan Paweł II z perspektywy ewangelickiej i ekumenicznej. Zachęcamy do lektury.
5. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 555 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.