18 lipiec 2020

6. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 139, 1-16.23-24 Rz 6, 3-8 Mt 28, 16-20
Kaz. 5 Mż 7, 6-12

Wspominamy dziś – zmarłą w październiku 2018 r. w wieku 98 lat – Marię Nekanda Trepkę. Okupację niemiecką i sowiecką przeżyła w Wilnie, skąd w lipcu 1944 roku – ostatnim transportem – rodzina zdążyła wyjechać na zachód i w końcu lat 60-tych osiadła na Podlasiu, w Białej Podlaskiej. Jako dyplomowany bibliotekarz Maria aż do emerytury prowadziła miejscową bibliotekę i informację naukową PAN i AWF w Białymstoku.
Wspominamy Jej dobre serce i poczucie humoru, a także zdrowy rozsądek i umiar, które w powiązaniu z artystyczną duszą męża, Kazimierza, dawały ciekawy efekt. Kochała książki, interesując się zwłaszcza historią, uwielbiała słuchać muzyki. Potrafiła ze swadą opowiadać dzieje swej rodziny, ciekawie zresztą opisując je w „Jednocie”.
Tak jak godnie żyła, tak godnie chorowała. Także w obliczu najtrudniejszej próby zachowała spokój i godność, nie pozwalając sobie na słowo skargi czy żalu.

Dziękujemy Bogu za błogosławieństwo jej niezłomnego, którego działanie wciąż czujemy wśród nas.
Wspominamy dziś także trzech braci Nekanda Trepków, synów Władysława Aleksandra:
Jerzego, urodzonego w 1913 roku w Warszawie, który po wybuchu wojny w 1939 r. i wejściu Armii Czerwonej do Wilna uciekł na Litwę i zaginął po potyczce z wojskami sowieckimi – mimo poszukiwań nie udało się go odnaleźć. Na cmentarzu na Żytniej ma grób symboliczny.
Kazimierza Aleksandra, urodzonego w 1918 roku w Warszawie, męża Marii, lekarza pneumologa. W czasie wojny był żołnierzem AK w służbie medycznej. Zmarł po ciężkiej chorobie 17 lipca 1988 roku, pochowany jest na cmentarzu przy Żytniej. Był artystą grafikiem, akwarelistą, uprawiał też literaturę – prozę i poezję.
Janusza Władysława, urodzonego w Warszawie w 1920 roku, architekta. Wywieziony z Wilna do Związku Radzieckiego przeszedł z Armią Andersa cały szlak bojowy – Irak – Tobruk – Monte Cassino. Zmarł w Londynie w 1992 roku.
Wszyscy trzej bracia – społecznicy i humaniści o szerokich zainteresowaniach i o uzdolnieniach artystycznych – zapisali się w pamięci potomnych jako ludzie o wysokiej kulturze osobistej i moralności.
We wspomnieniu i modlitwie łączymy się z dziećmi i wnukami Marii i Kazimierza oraz z pozostałą rodziną i przyjaciółmi.

1. Nabożeństwo w 7. Niedzielę po Trójcy Świętej, 26 lipca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
2. Dzisiaj, 19 lipca, transmisja nabożeństwa w TVP 3 o godz. 15.45 nadana będzie z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Ustroniu. Kazanie wygłosi proboszcz ks. Piotr Wowry.
3. Studium biblijne i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła odbędą się na platformie Skype w środę, 22 lipca, o godz. 18.00 i 19.00.
4. Do odebrania lub nabycia w kancelarii parafii jest najnowszy numer „Jednoty”2/2020.
5. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 476 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.