31 październik 2020

21. Niedziela po Trójcy Świętej

Wspominamy dziś śp. Stefana Bauma (juniora) i Sabinę Konaszewską-Baum, a także
śp. Stefana i Helenę Baumów.

1. Nabożeństwo w niedzielę, 8 listopada, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
3. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo. Osoby potrzebujące pomocy w zakupach i osoby chętne do robienia zakupów proszone są o kontakt z Diakonią lub Proboszczem.
4. W środę, 2 listopada, odbędą się poprzez Skype studium biblijne o godz. 18.00 i zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się poprzez Skype w czwartek, 3 listopada, o godz. 19.00.
6. Przypominamy, że z powodu pandemii o d w o ł a n y jest koncert organowy w niedzielę, 8 listopada, (Karel Martinek). Mamy nadzieję, że 3 ostatnie recitale zaplanowane na ten rok będą mogły się odbyć.
7. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelicko-augsburskich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50.
8. Kolegium Kościelne podaje do wiadomości, że w dniu 29 października br., zgodnie z uchwałą OZZ z 19 września br., uchylona została w wyniku głosowania uchwała Kolegium Kościelnego z 8 czerwca 2020 r. w przedmiocie pozbawiającym ks. Michała Jabłońskiego prawa do publicznego wypowiadania się w imieniu Zboru i Parafii.
9. W związku z odwołaną kwestą na cmentarzu zachęcamy osoby zainteresowane wsparciem renowacji zabytków cmentarza o wpłacanie ofiar na konto parafii z dopiskiem „darowizna na cele kultu religijnego – kwesta na cmentarzu 2020”.
10. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 433 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.