07 listopad 2020

3. niedziela przed końcem roku kościelnego
Ps. 85, 9-14 Mi 4, 1-7b 1 Tes 5, 1-9
Kaz: Łk 17, 20-24

1. Nabożeństwo w niedzielę, 15 listopada, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Nabożeństwo wieczorne w niedzielę, 15 listopada, rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je Matylda Winnicka.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
4. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo. Osoby potrzebujące pomocy w zakupach i osoby chętne do robienia zakupów proszone są o kontakt z Diakonią lub Proboszczem.
5. W środę, 11 listopada, studium biblijne i zajęcia nt. nauki KER są odwołane. Następne zajęcia odbędą się w środę, 18 listopada, o zwykłej porze.
6. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się poprzez Skype w czwartek, 12 listopada, o godz. 19.00.
7. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelicko-augsburskich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50.
8. Kolegium Kościelne podaje do wiadomości, że w dniu 29 października br., zgodnie z uchwałą OZZ z 19 września br., uchylona została w wyniku głosowania uchwała Kolegium Kościelnego z 8 czerwca 2020 r. w przedmiocie pozbawiającym ks. Michała Jabłońskiego prawa do publicznego wypowiadania się w imieniu Zboru i Parafii bez uprzedniej zgody Kolegium Kościelnego.
9. W związku z odwołaną kwestą na cmentarzu zachęcamy osoby zainteresowane wsparciem renowacji zabytków cmentarza o wpłacanie ofiar na konto parafii z dopiskiem „darowizna na cele kultu religijnego – kwesta na cmentarzu 2020”.
10. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 227 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.