14 listopad 2020

Przedostatnia Niedziela roku kościelnego
Ps. 50, 1,4-6.14-15.23 Hi 14, 1-12 Łk 16, 1-9
Kaz: Rz 14, 1-19

1. Nabożeństwo w Ostatnią Niedzielę roku kościelnego, 22 listopada, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je Matylda Winnicka
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
3. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo. Osoby potrzebujące pomocy w zakupach i osoby chętne do robienia zakupów proszone są o kontakt z Diakonią lub Proboszczem.
4. W środę, 18 listopada, studium biblijne odbędzie się o godz. 18.00 a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się poprzez Skype w czwartek, 19 listopada, o godz. 19.00.
6. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelicko-augsburskich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50.
7. W związku z odwołaną kwestą na cmentarzu zachęcamy osoby zainteresowane wsparciem renowacji zabytków cmentarza o wpłacanie ofiar na konto parafii z dopiskiem „darowizna na cele kultu religijnego – kwesta na cmentarzu 2020”.
8. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 295 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.