30 styczeń 2021

Ostatnia Niedziela po Epifanii
Ps 97 2 P 1, 16-21 Mt 17, 1-9
Kaz.: 2 Krn 26, 1-4

Ze smutkiem informujemy, że w poniedziałek 25 stycznia 2021 roku, w wieku 85 lat, zmarł zasłużony dla naszego Kościoła i Parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie, prof. Jarosław Świderski.
Był człowiekiem wiedzy, profesorem doktorem habilitowanym elektroniki, wieloletnim pracownikiem Instytutu Technologii Elektronowej, który wniósł wybitny wkład w rozwój nauki przemysłowej i polskiego przemysłu. I jednocześnie był człowiekiem wiary, której owocem była miłość do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, zboru warszawskiego i praca w tych społecznościach. Służył jako członek Kolegium Kościelnego parafii warszawskiej, Prezes Konsystorza Kościoła, Prezes Synodu. Był współzałożycielem Forum Inteligencji Ewangelickiej, potem Forum Ewangelickiego. Był osobą wielkiego ducha, umysłu i charakteru, a przy tym ciepła i otwartości na drugiego człowieka. Jesteśmy wdzięczni za dar jego życia i pracy w naszym Kościele i zborze. Jego śmierć jest dla nas wielką stratą. Łączymy się w modlitwie z jego żoną Blanką, synami Jaromirem i Mirosławem oraz rodziną i bliskimi.
Pogrzeb śp. Jarosława Świderskiego odbędzie się w sobotę, 6 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w kościele, po czym nastąpi odprowadzenie prochów zmarłego na cmentarz ewangelicko-reformowany przy ul. Żytniej 42.

To niestety druga bardzo smutna wiadomość: w środę 27 stycznia 2021 roku, po długiej chorobie zmarła prof. Grażyna Matyszkiewicz. Zmarła była wybitną specjalistką w zakresie pracy nad słowem i kulturą mowy, wieloletnim pedagogiem Akademii Teatralnej w Warszawie. Przez dwie kadencje pełniła funkcję prorektora, a w latach 1995 – 2005 kierowała Podyplomowym Studium Wymowy. Uczyła studentów miłości do słów, dbałości o nie, pokory wobec nich i umiejętności dostrzegania ich kolorów.
Po przystąpieniu do naszego zboru od razu niezwykle zaangażowana w jego życie, szczególnie w Komitecie Ochrony Zabytków naszego cmentarza, będąca dla nas wzorem przyzwoitości, siły charakteru, pogody ducha, życzliwości, wiary i ludzkiego ciepła. Będzie nam jej bardzo brakowało. Łączymy się w modlitwie z jej mężem Andrzejem, synem, dwiema wnuczkami, rodziną, bliskimi i wszystkimi, którym była droga. Pozostawiła po sobie miłość, a ona wszak nigdy nie ustaje.
Pogrzeb śp. Grażyny Matyszkiewicz planowany jest na 5 października 2021 r. na naszym cmentarzu.

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w 2. Niedzielę przed Postem (Sexagesimae), 7 lutego, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Dzisiaj, o godz. 19.00, w naszym kościele odbędzie się koncert kolęd a cappella w wykonaniu Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
4. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
5. W środę, 3 lutego, odbędą się poprzez Skype studium biblijne o godz. 18.00 i zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
6. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype, w czwartek, 4 lutego, o godz. 19.00.
7. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelickich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Opolu.
8. Ukazała się książka „Ulryk Zwingli – teolog, humanista, reformator” wydana w ChAT. Jest to zapis konferencji naukowej, która odbyła się w 2020 roku w 500 lecie reformacji szwajcarskiej. Książkę można nabyć w kancelarii parafii za cenę 26,50 zł.
9. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 760 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 31 stycznia 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.