06 luty 2021

Druga Niedziela przed Postem (Sexagesimae)
Ps 119, 89-92.103-105.116 Iz 55, 6-11 Hbr 4, 12-13
Kaz.: Łk 8, 4-8

1. Nabożeństwo Niedzielę Przedpostną (Estomihi)), 14 lutego, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Nabożeństwo wieczorne, 14 lutego, rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodzieja świecki Władysław Scholl.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
3. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. W środę, 10 lutego, zajęcia nt. nauki KER odbędą się poprzez Skype o godz. 19.00. Studium biblijne w najbliższą środę jest odwołane się; odbędzie się natomiast w przyszłym tygodniu, 17 lutego, o godz. 18.00.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype, w czwartek, 11 lutego, o godz. 19.00.
6. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelickich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z kaplicy ewangelicko-metodystycznej w Wapienicy.
7. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 634 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 7 lutego 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.