13 luty 2021

Niedziela Przedpostna
(Estomihi)
Ps 31, 2-6.20-25 1 Kor 13, 1-13 Mk 8, 31-38
Kaz.: Iz 58, 1-9a

1. Nabożeństwo w 1. Niedzielę Pasyjną, 21 lutego, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodzieja świecki Władysław Scholl.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
3. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. W środę, 17 lutego, studium biblijne odbędzie się poprzez Skype o godz. 18.00, a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype w czwartek, 18 lutego, o godz. 19.00.
6. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelickich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Rypinie.
7. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT podane są na naszej stronie internetowej i FB oraz są wywieszone na tablicy w parafii.
8. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 400 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 14 lutego 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.