20 luty 2021

1. Niedziela Pasyjna
(Invocavit)
Ps 91, 1-7.9-12 1 Mż 3, 1-13 J 13, 21-30
Kaz.: Hbr 4, 14-16

W dziewiątą rocznicę śmierci wspominamy ks. Lecha Trandę, proboszcza warszawskiej parafii, urodzonego 24 listopada 1956 roku w Warszawie, syna ks. Bogdana i Wandy Trandów, zmarłego 23 lutego 2012 roku w wieku 56 lat. Pamiętamy Go przede wszystkim jako człowieka wielkiego serca i temperamentu, otwartego i bezpośredniego, niosącego pomoc potrzebującym natychmiast.
Pomocy ks. Lech udzielał wszystkim: członkom macierzystego zboru i innych parafii, osobom spoza Kościoła i spoza Polski, zwłaszcza naszym braciom i siostrom z Ukrainy i Białorusi.
Wdzięczni jesteśmy Bogu za życie i pracę ks. Lecha Trandy, za to że dane nam było Go spotkać. Wspominamy Go łącząc się w modlitwie z Jego Rodziną i Przyjaciółmi.

1. Nabożeństwo w 2. Niedzielę Pasyjną, 28 lutego, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. bp Marek Izdebski.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
3. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. W środę, 24 lutego, studium biblijne odbędzie się poprzez Skype o godz. 18.00, a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype w czwartek, 25 lutego, o godz. 19.00.
6. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelickich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Rypinie.
7. Zapraszam na cykl rozważań wielkopostnych. Tematem rozważań będzie Dekalog. Rozważania będzie można zobaczyć na parafialnym kanale YouTube. Pierwsze spotkanie z tego cyklu zostanie nadane w poniedziałek 22 lutego.
8. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT podane są na naszej stronie internetowej i FB oraz są wywieszone na tablicy w parafii.
9. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 255 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 21 lutego 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.