27 luty 2021

2. Niedziela Pasyjna
(Reminiscere)
Ps 25, 1-9 Rz 5, 1-11 J 3, 14-21
Kaz.: Iz 5, 1-7

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, w 3. Niedzielę Pasyjną, 7 marca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Nabożeństwo będzie nagrywane do radia i nadane w niedzielę 21 marca o godz. 8.00 w 2 programie Polskiego Radia.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
3. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. W środę, 3 marca, studium biblijne odbędzie się poprzez Skype o godz. 18.00, a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype w czwartek, 4 marca, o godz. 19.00.
6. Zapraszam na cykl rozważań wielkopostnych. Tematem rozważań będzie Dekalog. Rozważania można zobaczyć na parafialnym kanale YouTube. Kolejne spotkanie z tego cyklu, Pierwsze Przykazanie, zostanie nadane we wtorek, 2 marca.
7. W piątek, 5 marca, odbędzie się o godz. 18.00 nabożeństwo ekumeniczne z okazji Światowego Dnia Modlitwy. Nabożeństwo poprowadzą panie z różnych kościołów chrześcijańskich w Poznaniu, a liturgię w tym roku przygotowały kobiety z Vanuatu. Nabożeństwo będzie transmitowane za pośrednictwem kanału YouTube Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Poznaniu.
8. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelickich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z Kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Mateusza w Łodzi.
9. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT podane są na naszej stronie internetowej i FB oraz są wywieszone na tablicy w parafii.
10. Rozpoczynamy akcję tegorocznych „Skarbonek diakonijnych”. W okresie pasyjnym możemy – rezygnując z drobnych przyjemności – wspierać najbardziej potrzebujących. Środki zbieramy do skarbonek, które są wyłożone przy wejściu do kościoła. Akcję można również wesprzeć wpłacając ofiarę na konto parafialne z dopiskiem „Skarbonka diakonijna 2021”. Paski z numerem konta są wyłożone również przy wejściu do kościoła.
11. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 512 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 21 lutego 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.