06 marzec 2021

5. Niedziela Pasyjna (Judica)
Ps 43 Hi 19, 19-27 J 18, 28-38
Kaz.: Hbr 5, 1-9

1. Nabożeństwo w 4. Niedzielę Pasyjną, 14 marca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo wieczorne za tydzień rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodziejka świecka Marta Borkowska.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
3. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. W środę, 10 marca, studium biblijne odbędzie się poprzez Skype o godz. 18.00, a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype w czwartek, 11 marca, o godz. 19.00.
6. Zapraszam na cykl rozważań wielkopostnych. Tematem rozważań jest Dekalog. Rozważania można zobaczyć na parafialnym kanale YouTube. Kolejne spotkanie z tego cyklu, Trzecie Przykazanie, zostanie nadane we wtorek, 9 marca, a Czwarte Przykazanie – w piątek, 12 marca.
7. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelickich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z ewangelicko-augsburskiej kaplicy Jezusa Dobrego Pasterza w Koszalinie.
8. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT podane są na naszej stronie internetowej i FB oraz są wywieszone na tablicy w parafii.
9. Trwa akcja tegorocznych „Skarbonek diakonijnych”. W okresie pasyjnym możemy – rezygnując z drobnych przyjemności – wspierać najbardziej potrzebujących. Środki zbieramy do skarbonek, które są wyłożone przy wejściu do kościoła. Akcję można również wesprzeć wpłacając ofiarę na konto parafialne z dopiskiem „Skarbonka diakonijna 2021”. Paski z numerem konta są wyłożone również przy wejściu do kościoła.
10. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 250 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 21 lutego 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.