24 kwiecień 2021

3. Niedziela po Wielkanocy (Jubilate)
Ps 66, 1-9 1 Mż 1, 26-31. 2, 1-3 J 15, 1-8
Kaz.: Dz 17, 22-34

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w 4. Niedzielę po Wielkanocy, Cantate, 2 maja, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
3. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 5 maja, poprzez Skype, o godz. 18.00, a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype dzisiaj, o godz. 19.00.
6. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelickich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z ewangelicko-augsburskiego kościoła Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
7. Kolegium Kościelne zwołuje na środę, 28 kwietnia br., Ogólne Zgromadzenie Zboru, które będzie kontynuacją OZZ z 19 września 2020 r. Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 18.30 i odbędzie się w gmachu Kościoła ewangelicko-augsburskiego Św. Trójcy przy placu Małachowskiego 1. Zawiadomienia wraz z porządkiem obrad zostały rozesłane. Przypominamy, że czynne prawo wyborcze mają członkowie parafii, którzy opłacili składkę parafialną za ubiegły rok.
8. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT podane są na naszej stronie internetowej i facebookowej oraz są wywieszone na tablicy w parafii.
9. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 392 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 25 kwietnia 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.