01 maj 2021

4. Niedziela po Wielkanocy (Cantate)

Ps 98 Kol 3, 12-17 Łk 19, 37-40
Kaz.: Ps 71, 14-18

1. Nabożeństwo w 5. Niedzielę po Wielkanocy, Rogate, 9 maja, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
2. Nabożeństwo wieczorne w niedzielę, 9 maja, rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodziejka świecka Marta Borkowska.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
4. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
5. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 5 maja, poprzez Skype, o godz. 18.00, a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
6. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype dzisiaj o godz. 19.00.
7. Podczas Ogólnego Zgromadzenia Zboru, które odbyło się w dniu 28 kwietnia br., prezes oraz wszyscy członkowie Kolegium Kościelnego parafii warszawskiej wraz z zastępcami złożyli rezygnację ze swoich funkcji. Rezygnacja wejdzie w życie z dniem 31 maja br.; do tego czasu prezes i członkowie Kolegium będą pełnili swoje obowiązki jak dotychczas. W najbliższych dniach Kolegium zwoła Ogólne Zgromadzenie Zboru, które odbędzie się przed końcem maja br., i w którego porządku obrad znajdą się m.in. wybory prezesa i członków Kolegium Kościelnego kolejnej kadencji.
8. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelickich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Dźwierzutach.
9. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 740 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 2 maja 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.