08 maj 2021

5. Niedziela po Wielkanocy (Rogate)

Ps 95, 1-7b 1 Tm 2, 1-6a Łk 11, 1-13
Kaz.: Dn 9, 4-5.16-19

1. Nabożeństwo w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, w czwartek, 13 maja, rozpocznie się o godz. 18.00 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo w 6. Niedzielę po Wielkanocy, Exaudi, 16 maja, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodziejka świecka Marta Borkowska.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
3. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 12 maja, poprzez Skype, o godz. 18.00, a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype dzisiaj o godz. 19.00.
6. Kolegium Kościelne zaprasza członków Zboru zainteresowanych tematyką synodalną na zebranie delegatów na Synod. Zebranie będzie miało charakter otwarty i odbędzie się w sobotę, 15 maja br., o godz. 10.30 w budynku naszego kościoła.
7. W związku z rezygnacją prezesa i członków Kolegium Kościelnego z pełnienia swoich funkcji z dniem 31 maja 2021 r., Kolegium Kościelne zwołuje na sobotę, 29 maja br., Ogólne Zgromadzenie Zboru, które rozpocznie się o godz. 10.30 w naszym kościele przy al. Solidarności 74, a poświęcone będzie m.in. wyborom prezesa i członków nowego Kolegium oraz Komisji rewizyjnej. Kandydatów do gremiów parafialnych można zgłaszać w kancelarii lub mailowo do 14 maja br. Czynne prawo wyborcze mają członkowie parafii, którzy opłacili składkę parafialną za ubiegły rok. Prosimy o zabranie ze sobą prowiantu!
8. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelickich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z ewangelicko-augsburskiego kościoła Łaski Bożej w Poznaniu.
9. W związku z ciężką chorobą naszego Przyjaciela z Madagaskaru, który razem z żoną prowadzi tam dom dziecka, organizujemy zbiórkę pieniędzy na zakup lekarstwa i dalsze leczenie chorego. Decyzją Kolegium kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na pomoc choremu. Osoby chcące pomóc prosimy też o wpłaty przelewem internetowym na konto parafialne z dopiskiem „Ofiara na Madagaskar”.
10. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 1000 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 9 maja 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.