05 czerwiec 2021

1. Niedziela po Trójcy Świętej

Ps 34, 2-11 Jon 1, 1-3. 2,1-11 1 J 4, 12-18
Kaz.: Łk 16, 19-31

1. Nabożeństwo w niedzielę, 13 czerwca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo wieczorne w niedzielę 13 czerwca rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je Matylda Winnicka.
2. Parafia ewangelicko-reformowana w Żychlinie serdecznie zaprasza w niedzielę, 13 czerwca, na święto najstarszej parafii ewangelicko-reformowanej w Polsce. Święto rozpocznie się nabożeństwem w żychlińskim kościele, przy ul. Parkowej 9, o godz. 10.30. Po nabożeństwie będzie możliwość zwiedzania zabytków na terenie lapidarium przy kościele. Zapraszamy także na poczęstunek przy grillu koło altany.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
4. Z powodu pandemii środowe i niedzielne dyżury Diakonii są wprawdzie zawieszone, ale Diakonia działa. Z jej przewodniczącą Marzeną Matejką lub z Proboszczem można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
5. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 9 czerwca, poprzez Skype, o godz. 18.00, a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
6. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype dzisiaj o godz. 19.00.
7. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelickich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z ewangelicko-augsburskiego kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu.
8. W sobotę, 5 czerwca, odbyła się w Łodzi jednodniowa sesja zwyczajna Synodu naszego Kościoła, poświęcona sprawozdawczości, wyborom nowych gremiów kościelnych oraz uchwaleniu budżetu Kościoła na lata 2021 i 2022.
9. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 730 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 6 czerwca 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.