13 czerwiec 2021

2. Niedziela po Trójcy Świętej

Ps. 36, 6-10 I Kor 14, 1-12 i 23-25 Łk 14, 15-24
Kazanie: Iz 55, 1-5

Wspominamy dzisiaj śp. Jadwigę Rydzewską, pracownika wydziału architektury Politechniki Warszawskiej, urodzoną 2 lutego 1922 roku, a zmarłą 15 marca 2002 roku w Warszawie, córkę Bronisława Rydzewskiego, profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, urodzonego
3 kwietnia 1884 roku w Wilnie, a zmarłego 16 września 1945 roku. Wspominamy także jej matkę Wandę, urodzoną 19 sierpnia 1893 roku, a zmarłą 8 listopada 1960 roku.
W modlitwie i wspomnieniu łączymy się z rodziną i bliskimi pani Jadwigi.

1. Nabożeństwo w niedzielę, 20 czerwca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
2. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je Matylda Winnicka.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
4. Z powodu pandemii środowe i niedzielne dyżury Diakonii są wprawdzie zawieszone, ale Diakonia działa. Z jej przewodniczącą Marzeną Matejką lub z Proboszczem można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
5. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 16 czerwca, poprzez Skype, o godz. 18.00, a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
6. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 996 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 13 czerwca 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.