10 lipiec 2021

6. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 139,1-16.23-24 Iz 43,1-7 Rz 6,3-8 (9-11)
Kazanie: Mt 28,16-20

W poniedziałek, 12 lipca, o godzinie 12.00 odbędzie się w naszym kościele nabożeństwo żałobne śp. Ireny Scholl, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej w Warszawie.
Zamiast kwiatów prosimy o zakup kwartalnika „Jednota” lub złożenie ofiary na rzecz wydawnictwa.
Pogrzeb śp. Liliany Hofert-Karczewskiej odbędzie się również na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej w środę, 14 lipca, o godzinie 12.00.
Łączymy się w modlitwie z rodzinami i przyjaciółmi zmarłych członkiń naszej parafii.

1. Nabożeństwo w niedzielę, 18 lipca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński..
2. Nabożeństwo wieczorne odbędzie się dzisiaj o godz. 19.00 i poprowadzi je Matylda Winnicka.
3. Z Marzeną Matejką przewodniczącą Diakonii oraz Proboszczem można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. Ukazał się drugi w tym roku numer kwartalnika „Jednota” 2/2021. W numerze m.in.: o predestynacji, ekumenizmie Jana Kalwina, antysemityzmie, refleksji Kościołów ewangelickich wobec pandemii, teologii liberalnej i religijnym socjalizmie Pawła Hulki-Laskowskiego, a także rozmowa o starych cmentarzach ewangelickich, kolejna część Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina oraz refleksje nad Modlitwą Pańską i Dekalogiem. Zachęcamy do lektury.
5. Parafia ewangelicko-reformowana w Zelowie zaprasza na ŚWIĘTO KOŚCIOŁA W ŚRODKU POLSKI, które odbędzie się w dniach 23-25 lipca 2021 r. Szczególnie zapraszamy w sobotę, 24 lipca, na seminarium „Nowi w Kościele” w godzinach 11.00 -13.00. Spotkanie „nowych” i z „nowymi” w Kościele jest poświęcone osobom, których staż bycia w Kościele nie przekracza 5 lat. Jakie są Wasze oczekiwania, ale i chęć zaangażowania? Jak widzicie Kościół, ale także jak Kościół, a zwłaszcza ci, którzy są w nim „od zawsze” Was postrzegają? Spotkanie jest otwarte dla osób różnych wyznań. Spotkanie prowadzić będą ks. Tomasz Pieczko i ks. Michał Jabłoński.
6. Nasi parafianie, Michał i Jacek Ptaszkowie, zapraszają na coroczną Sztafetę Pokoju w Stężycy w niedzielę, 15 sierpnia. Impreza ta wiąże się m. in. ze zwiedzaniem największej w Europie Środkowej i Wschodniej hodowli storczyków, róż i anturium, a także festynem, warsztatami kulinarnymi itp. Parafianie chętni na wyjazd proszeni są o wpisywanie się na listę w kancelarii parafialnej, aby móc zorganizować transport.
7. Kolegium Kościelne PER w Warszawie powołało z dniem 24.06.2021 r. stały dyżur członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej. Dyżur będzie pełniony każdorazowo po nabożeństwie odbywającym się w niedziele i święta (za wyjątkiem nabożeństw wieczornych). Wymienione dyżury mają przyczynić się do polepszenia komunikacji pomiędzy Zborem i Kolegium oraz umożliwić szybką reakcję na kwestie zgłaszane przez parafian.
8. W niedzielę 25 lipca, o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele pierwszy w tym roku koncert organowy w ramach Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych. Wystąpi Igantio Ribas Taléns z Andory. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
9. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 1394 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 11 lipca 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.