17 lipiec 2021

7. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 107, 1-9 1 Krl 17, 1-16 J 6, 1-15
Kaz. Dz 2, 41-47

Wspominamy dziś – zmarłą w październiku 2018 r. w wieku 98 lat – Marię Nekanda Trepkę. Okupację niemiecką i sowiecką przeżyła w Wilnie, skąd w lipcu 1944 roku – ostatnim transportem – rodzina zdążyła wyjechać na zachód i w końcu lat 60-tych osiadła na Podlasiu, w Białej Podlaskiej. Jako dyplomowany bibliotekarz Maria aż do emerytury prowadziła miejscową bibliotekę i informację naukową PAN i AWF w Białymstoku.
Wspominamy Jej dobre serce i poczucie humoru, a także zdrowy rozsądek i umiar, które w powiązaniu z artystyczną duszą męża, Kazimierza, dawały ciekawy efekt. Kochała książki, interesując się zwłaszcza historią, uwielbiała słuchać muzyki. Potrafiła ze swadą opowiadać dzieje swej rodziny, ciekawie zresztą opisując je w „Jednocie”.
Tak jak godnie żyła, tak godnie chorowała. Także w obliczu najtrudniejszej próby zachowała spokój i godność, nie pozwalając sobie na słowo skargi czy żalu.

Dziękujemy Bogu za błogosławieństwo Jej niezłomnego ducha, którego działanie wciąż czujemy wśród nas.
Wspominamy dziś także trzech braci Nekanda Trepków, synów Władysława Aleksandra: Jerzego, urodzonego w 1913 roku w Warszawie, który po wybuchu wojny w 1939 r. i wejściu Armii Czerwonej do Wilna uciekł na Litwę i zaginął po potyczce z wojskami sowieckimi – mimo poszukiwań nie udało się go odnaleźć. Na cmentarzu na Żytniej ma grób symboliczny.
Kazimierza Aleksandra, urodzonego w 1918 roku w Warszawie, męża Marii, lekarza pneumologa. W czasie wojny był żołnierzem AK w służbie medycznej. Zmarł po ciężkiej chorobie 17 lipca 1988 roku, pochowany jest na cmentarzu przy Żytniej. Był artystą grafikiem, akwarelistą, uprawiał też literaturę – prozę i poezję.
Janusza Władysława, urodzonego w Warszawie w 1920 roku, architekta. Wywieziony z Wilna do Związku Radzieckiego przeszedł z Armią Andersa cały szlak bojowy – Irak – Tobruk – Monte Cassino. Zmarł w Londynie w 1992 roku.
Wszyscy trzej bracia – społecznicy i humaniści o szerokich zainteresowaniach i o uzdolnieniach artystycznych – zapisali się w pamięci potomnych jako ludzie o wysokiej kulturze osobistej i moralności.
We wspomnieniu i modlitwie łączymy się z dziećmi i wnukami Marii i Kazimierza oraz z pozostałą rodziną i przyjaciółmi.

1. Nabożeństwo w 8. Niedzielę po Trójcy Świętej, 25 lipca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Z Marzeną Matejką przewodniczącą Diakonii oraz z Proboszczem można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
3. Parafia ewangelicko-reformowana w Zelowie zaprasza na ŚWIĘTO KOŚCIOŁA W ŚRODKU POLSKI, które odbędzie się w dniach 23-25 lipca 2021 r. Szczególnie zapraszamy w sobotę, 24 lipca, na seminarium „Nowi w Kościele” w godzinach 11.00 -13.00. Spotkanie „nowych” i z „nowymi” w Kościele jest poświęcone osobom, których staż bycia w Kościele nie przekracza 5 lat. Jakie są Wasze oczekiwania, ale i chęć zaangażowania? Jak widzicie Kościół, ale także jak Kościół, a zwłaszcza ci, którzy są w nim „od zawsze” Was postrzegają? Spotkanie jest otwarte dla osób różnych wyznań. Spotkanie prowadzić będą ks. Tomasz Pieczko i ks. Michał Jabłoński.
4. Nasi parafianie, Michał i Jacek Ptaszkowie, zapraszają na coroczną Sztafetę Pokoju w Stężycy w niedzielę, 15 sierpnia. Impreza ta wiąże się m. in. ze zwiedzaniem największej w Europie Środkowej i Wschodniej hodowli storczyków, róż i anturium, a także festynem, warsztatami kulinarnymi itp. Parafianie chętni na wyjazd proszeni są o wpisywanie się na listę w kancelarii parafialnej, aby móc zorganizować transport.
5. Kolegium Kościelne PER w Warszawie powołało stały dyżur członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej. Dyżur będzie pełniony każdorazowo po nabożeństwie odbywającym się w niedziele i święta (za wyjątkiem nabożeństw wieczornych).
6. W niedzielę, 25 lipca, o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele pierwszy w tym roku koncert organowy w ramach Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych. Wystąpi Igantio Ribas Taléns z Andory. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
7. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 657 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 18 lipca 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.