31 lipiec 2021

9. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 33, 1-3. 12-22 Iz 40, 26-31 Mt 7, 24-27
Kaz. Flp 3, 17-21
W pierwszą rocznicę śmierci wspominamy naszego parafianina prof. Andrzeja Tadeusza Góralskiego, ur. 11 maja 1936 r. w Grudziądzu, zm. 29 lipca 2020 r. w Warszawie. Prof. Góralski był matematykiem, metodologiem, teoretykiem twórczości i heurystą, profesorem Akademii Pedagogiki Specjalnej. Sformułował zręby teorii twórczości i upowszechnił heurystykę w Polsce. Wypromował 9 doktorów, sporządził 3 recenzje doktorskie i 2 recenzje habilitacyjne. Został wyróżniony godnością członka "Junior Academy of Science", Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 26 października 2017 r. Prezydent RP wręczył Andrzejowi Góralskiemu nominację profesorską. W czerwcu 2018 roku wstąpił do naszego Kościoła.
Nie był biernym obserwatorem życia i jego konsumentem, przeciwnie, jako wykładowca, naukowiec kreował rzeczywistość, opisując ją i aktywnie uczestnicząc w codzienności. Do końca swych dni emanował energią, kreśleniem planów na przyszłość, wolą bycia i życia w tym świecie, nie poddawania się słabości i starości. Pozostała w nim upartość, apodyktyczność, podążanie zawsze pod prąd, niełatwość charakteru, ale też wierność zasadom, prawość, uczciwość i sprawiedliwość.
Wraz z bliskimi zmarłego: żoną Marią-Magdaleną, synami Jędrzejem i Maciejem i córką Anną z rodzinami łączymy się w modlitwie.

1. Nabożeństwo w 10. Niedzielę po Trójcy Świętej, 8 sierpnia, rozpocznie się o godz. 10.30. 10. Niedziela po Trójcy Świętej w kościołach ewangelickich obchodzona jest jako Niedziela Izraela. Przypomina się wtedy o wspólnych korzeniach chrześcijaństwa i judaizmu, o niełatwej wspólnej historii, podkreśla się te elementy, które łączą obydwie religie. Kazanie wygłosi Pani Rabin Małgorzata Kordowicz z Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie. W związku z tym porządek nabożeństwa będzie zmieniony w taki sposób, by samo nabożeństwo było wspólnym, niczym nie zakłóconym jednoczącym przeżyciem duchowym. Po dzisiejszym nabożeństwie, o godz. 13.00, spotykamy się na modlitwie, na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ul. Żytniej 42 przy symbolicznej mogile żołnierzy Zgrupowania „Parasol”.
2. Nabożeństwo wieczorne odbędzie się za tydzień o godzinie 19.00 i poprowadzi je Matylda Winnicka
3. Z Marzeną Matejką przewodniczącą Diakonii oraz z Proboszczem można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. Nasi parafianie, Michał i Jacek Ptaszkowie, zapraszają na coroczną Sztafetę Pokoju w Stężycy w niedzielę, 15 sierpnia. Parafianie chętni na wyjazd proszeni są o wpisywanie się na listę w kancelarii parafialnej, aby móc zorganizować transport.
5. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.
6. Z powodu tragicznej sytuacji wywołanej przez powodzie w Niemczech, Belgii i Holandii ucierpieli nasi Bracia i Siostry z kościołów ewangelickich. Chcielibyśmy okazać im naszą solidarność w tej dramatycznej sytuacji. Przypominamy więc, że kolekta z dzisiejszego nabożeństwa przeznaczona będzie dla poszkodowanych w powodzi. Zebraną kwotę przekażemy do naszego partnerskiego Ewangelicko-Reformowanego Krajowego Kościoła Lippe, który w przeszłości wielokrotnie wspierał nas w różnych trudnych chwilach. W przedsionku kościoła będzie wystawiona puszka na zbiórkę pieniędzy.
7. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 520 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 1 sierpnia 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.