07 sierpień 2021

10. Niedziela po Trójcy Świętej
Niedziela Izraela
Ps. 122 Rz 11, 1-6. 32-36 Mk 12, 28-34
Kaz. Iz 27. 2-9

Wspominamy dziś – w 5-tą rocznicę śmierci – śp. Zdzisława Durczaka, urodzonego 28 listopada 1950 r. w Warszawie. Pan Zdzisław był pracownikiem naszej parafii w latach 2006 – 2010, człowiekiem bardzo lubianym, serdecznym i życzliwym, obdarzonym wielkim poczuciem humoru, które nie opuszczało go niemal do ostatnich chwil życia.
1. Nabożeństwo w 11. Niedzielę po Trójcy Świętej, 15 sierpnia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je kaznodziejka świecka Marta Borkowska.
2. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne odbędzie się o godzinie 19.00 i poprowadzi je Matylda Winnicka.
3. Z Marzeną Matejką przewodniczącą Diakonii oraz z Proboszczem można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. Nasi parafianie, Michał i Jacek Ptaszkowie, zapraszają na coroczną Sztafetę Pokoju w Stężycy w niedzielę, 15 sierpnia. Parafianie chętni na wyjazd proszeni są o wpisywanie się na listę w kancelarii parafialnej, aby móc zorganizować transport.
5. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.
6. Zbiórka na naszych braci i siostry poszkodowanych w powodzi w Niemczech i kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 1650 zł i 200 Euro. Pieniądze te jak najszybciej przekazane zostaną do naszego partnerskiego Ewangelicko-Reformowanego Krajowego Kościoła Lippe. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 8 sierpnia 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.