14 sierpień 2021

11. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 145, 1-2.8-9.14.17-21 2 Sm 12, 1-10.13-15a Łk 18, 9-14
Kaz. Ef 2, 4-10
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w czwartek 12 sierpnia 2021 r. w wieku 88 lat zmarła śp. Danuta Kwiatkowska. Pamiętamy ją jako osobę skromną, o ciepłym uśmiechu, spokoju i życzliwości dla każdego człowieka. Pani Danuta przez wiele lat czynnie działała w naszej Diakonii. Pogrzeb śp. Danuty Kwiatkowskiej odbędzie się w poniedziałek, 16 sierpnia, o godz. 10.00, na naszym cmentarzu przy ul. Żytniej 42. W modlitwie łączymy się z wnuczką zmarłej, Elżbietą.
1. Nabożeństwo w 12. Niedzielę po Trójcy Świętej, 22 sierpnia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Z Marzeną Matejką przewodniczącą Diakonii oraz z Proboszczem można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
3. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.
4. W niedzielę 22 sierpnia, o godz. 19:00 odbędzie się w naszym kościele koncert organowy w ramach Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych. Wystąpi Karel Martinek z Czech. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
5. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 612 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 15 sierpnia 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.