21 sierpień 2021

12. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 147, 1-6.11 Iz 29, 17-24 Dz 9, 1-20
Kaz. Mk 7, 31-37

1. Nabożeństwo w 13. Niedzielę po Trójcy Świętej, 29 sierpnia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
2. Dzisiaj, o godz. 19:00, odbędzie się w naszym kościele koncert organowy w ramach Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych. Wystąpi Karel Martinek z Czech. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
3. Z Marzeną Matejką przewodniczącą Diakonii oraz z Proboszczem można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.
5. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 507 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 22 sierpnia 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.