28 sierpień 2021

13. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 112 1 J 4, 7-12 Łk 10, 25-37
Kaz. 1 Mż 4, 1-16a
1. Nabożeństwo w Wieczerzą Pańską w 14. Niedzielę po Trójcy Świętej, 5 września, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Nabożeństwo to rozpocznie nowy rok szkolny 2021/2022.
2. Ewangelicko-Augsburska Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie zaprasza na Piknik Czterech Parafii z okazji Zakończenia Wakacji. Odbędzie się on w sobotę 4 września, od godziny 11:00 w kompleksie szkolno-przedszkolnym ETO przy ul. Rosoła 10 w Warszawie. W programie gry i zabawy integracyjne. Zapraszamy rodziców z dziećmi oraz młodzież. Ze względu na sytuację pandemiczną prosimy, aby osoby, które chcą się wybrać na wspólny piknik zgłosiły ten fakt w kancelarii parafialnej. Można również zgłaszać się do naszej katechetki p. Hanny Trandy, w terminie do 30 sierpnia. Dzięki temu w odpowiedni sposób będzie można przygotować się na zapewnienie poczęstunku oraz bezpiecznych warunków wszystkim obecnym. Szczegóły na tablicy ogłoszeń w parafii.
3. Z Marzeną Matejką przewodniczącą Diakonii oraz z Proboszczem można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.
5. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 874 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 29 sierpnia 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.